Zwinne
Zarządzanie
Projektami

Filozofia Agile jest bardzo popularna w świecie zarządzania projektami.  Wchodzi coraz szerzej w świat operacyjnego zarządzania organizacją, a nawet zarzadzaniem zespołami, które nie są projektowe. W ofercie znajdują się szkolenia z obszaru zwinnego zarządzania projektami, organizacją oraz zespołami operacyjnymi, by w kompleksowy sposób pomóc organizacjom przejść transformację w stronę Agile i utrzymać najwyższe standardy sprawdzonej metodyki.