Narzędzia Pracy
Kierownika Projektu

Kierownik Projektu dysponuje różnymi narzędziami, które może wykorzystywać w pracy z zespołem oraz z interesariuszami projektu. Kluczowe dla sukcesu projektu są spotkania i warsztaty projektowe. Facylitacja grupowa dostarcza przydatnych metod, technik i narzędzi pracy zespołowej. Wchodząc w rolę facylitatora, kierownik projektu staje się neutralny wobec tematu spotkania, wspomaga jedynie członków zespołu oraz interesariuszy w wymianie wiedzy, pomysłów i preferencji. W wielu sytuacjach zasadne jest zaangażowanie niezależnego facylitatora, odpowiednio przygotowanego do tej roli, który profesjonalnie poprowadzi warsztaty projektowe.

Facylitacja może być z powodzeniem wykorzystywana w projektach tradycyjnych i jak i zwinnych.  W ofercie dostępne są szkolenia w zakresie facylitacji grupowej w ujęciu projektowym oraz warsztaty facylitowane. Zarówno szkolenia jak i warsztaty mogą być dostosowane do potrzeb Klienta. Warsztat facylitowany jest za każdym razem przygotowywany we współpracy pomiędzy facylitatorem a Klientem.