Management of Risk (MoR)® Foundation – szkolenie z egzaminem

Management of Risk (MoR®) to metodyka, która w spójny i precyzyjny sposób przedstawia zwinne zarządzanie ryzykiem. Stworzona przez APM Group International i Agile Business Consorcium, obecnie jest jedną z najpopularniejszych metodyk, opartą o Manifest Agile z 2001 roku. 
Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.

 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie Practitioner.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami według metodyki MoR®.
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, produktów, procesów oraz praktyk zwinnego zarządzania projektami.
 • Uzyskanie certyfikatu MoR® Foundation.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy biur zarządzania projektami i innych struktur wsparcia projektów
 • Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia Management of Risk Foundation

 • Szkolenie  przybliża powszechnie stosowaną i sprawdzoną metodykę zarządzania projektami.
 • Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w realizację projektu. 
 • Zrozumienie różnic między podejściem tradycyjnym a zwinnym.
 • Poznanie poszczególnych faz projektu w ujęciu MoR® oraz działań podejmowanych w obrębie tych faz.
 • Poznanie pryncypiów, produktów i procesów MoR®.
 • Nabycie podstawowych umiejętności zwinnego zarządzania ryzykiem w oparciu o MoR® F.
 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści.
 • Nabycie wiedzy, którą można zastosować w praktyce do zróżnicowanych projektów.
 • Szkolenie przygotowuje do egzaminu MoR® Foundation.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu MoR® Foundation.

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski lub inny
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski 

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań.
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut (dodatkowe 10 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym).
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%).
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. 

   

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00 
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00

 

 

MoR® Foundation

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia:

Dodatkowo