Phone: +48 694 773 553

AgilePM® Practitioner – szkolenie akredytowane

Opis szkolenia 

Szkolenie Agile Project Management® Practitioner pogłębia wiedzę uzyskaną podczas szkolenia na poziomie Foundation, rozszerza również umiejętności praktycznego stosowania tej wiedzy poprzez spójny zestaw ćwiczeń, odniesień i przykładów z praktyki zarządzania projektami. Agile Project Management to metodyka, która w spójny i precyzyjny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Stworzona została przez APM Group International i Agile Business Consorcium, obecnie jest najpopularniejszą na świecie metodyką zwinnego zarządzania projektami, opartą o Manifest Agile z 2001 roku. 
Metodyka AgilePM® osadzona jest na jasnych pryncypiach, precyzyjnie określa role i obowiązki w projekcie. Wyposaża cały zespół projektowy w zestaw produktów oraz procesów, które pozwalają znacząco wzmocnić szanse na sukces projektu. AgilePM® dostarcza również rozbudowany katalog praktyk prioretetyzacji wymagań i pracy w zespole projektowym. Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.

 • Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym.
 • Szkolenie obejmuje egzamin AgilePM® na poziomie Practitioner, wymagana jest wiedza na poziomie podstawowym, potwierdzona certyfikatem na poziomie Foundation.
 • Zalecany jest zakup oficjalnego podręcznika AgilePM.

Cel szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania metodyki zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodyką AgilePM®.
 • Nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych zagadnień takich jak: definiowanie wymagań, szacowanie nakładów pracy i planowanie projektu, zarządzanie ryzykiem oraz dostosowanie metodyki do wymogów rzeczywistych projektów.
 • Zdobycie certyfikatu Agile Project Management® Practitioner.

Grupa docelowa

 • Sponsorzy projektów zwinnych
 • Doświadczeni kierownicy projektów
 • Przedstawiciele wyższego kierownictwa wchodzący w role projektowe
 • Członkowie zespołów oraz członkowie biur projektów

Korzyści ze szkolenia

 • Szkolenie Agile Project Management pozwoli nauczyć się w pełni wykorzystywać potencjał i kreatywność zespołu, dzięki temu zwiększyć prędkość pracy.
 • Rozszerzenie kompetencji zarządczych w zakresie technik analitycznych, planistycznych oraz relacyjnych, przydatnych w kontekście projektu zwinnego.
 • Przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePM Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management®.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.
 • Szybsza i bezpieczniejsza realizacja projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości działania.
 • Zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy poprzez zapoznanie się z innowacyjnym podejściem do zarządzania projektami i potwierdzenie tych umiejętności powszechnie cenionym certyfikatem.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Role i obowiązki w projekcie DSDM z perspektywy Kierownika Projektu
 3. Cykl życia projektu DSDM
 4. Efektywne stosowanie produktów
 5. Dostarczanie na czas, priorytetyzacja MoSCoW i Timeboxing
 6. Ludzie, zespoły i interakcje
 7. Definiowanie wymagań i formułowanie historyjek użytkowników (User Stories).
 8. Techniki szacowania pracochłonności
 9. Planowanie projektu DSDM
 10. Zarządzanie jakością
 11. Zarządzanie ryzykiem
 12. Dostosowanie podejścia
 13. Egzamin AgilePM® Practitioner

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (cena 200 zł netto)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Czas trwania egzaminu: 2,5 godziny
 • Egzamin AgilePM Practitioner jest oparty o scenariusz projektowy
 • Złożone pytania wielokrotnego wyboru
 • Możliwe jest korzystanie z podręcznika Agile Project Management® Handbook v2 podczas egzaminu
 • Do zdania egzaminu wymagane jest do uzyskania minimum 40 punktów z 80 (tj. 50%)
 • Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu Agile PM® Foundation
 • Egzamin AgilePM Practitioner nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu 1000 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Szkolenie AgilePM Practitioner standardowo odbywa się w godzinach 9.00 – 17.00

 Punkty PDU: 14

AgilePM® Practitioner

od 810 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 2 dni pracy z trenerem 
  na sali szkoleniowej
 • materiały edukacyjne
 • lunch
 • przerwy kawowe

Dodatkowo

 • egzamin 1000 zł netto
 • oficjalny podręcznik 200 zł netto
Close Menu