Analiza gotowości do wdrożenia podejścia zwinnego

Cel

 • Identyfikacja stanu AS IS.
 • Identyfikacja luk w kontekście wdrożenia podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami.
 • Uzgodnienie i podjęcie decyzji o celach i zakresie wdrożenia.

Zakres 

 • Zakres Analiza portfela projektów.
 • Przegląd procesu i praktyk zarządzania projektami w organizacji.
 • Diagnoza i analiza luk w procesie, w tym przeprowadzenie z zespołem projektowym warsztatów, identyfikujących luki w procesie.

Metoda

 • Analiza dokumentacji
 • Wywiady indywidualne
 • Shadowing on the job
 • Warsztat z zespołem projektowym
 • Retrospektywy wybranych projektów

Produkt

Wnioski i rekomendacje dotyczące luk w procesie zarządzania projektami – Jak być AGILE?

Przykładowy przebieg: opcja 1, opcja 2

 

 

Czas trwania: 4 – 7 dni