Co się zmieniło wraz z nową wersją PRINCE2

PRINCE2® jest metodyką zarządzania projektami, z której w ostatnich latach zostało przeszkolonych najwięcej ludzi. Szczególnie za sprawą projektów z UE metodyka ta zyskała wielu zwolenników i przeciwników. Ale jak to mówią, najważniejsze, że mówią. Na pewno nadal jest najpopularniejszą metodyką w Polsce. Prawda jest taka, że szczególnie za sprawą podręcznika przetłumaczonego na polski w dość toporny sposób często jest uważana za trudną, skomplikowaną, w wielu aspektach niezrozumiałą. Po przeczytaniu tego podręcznika można było mieć wrażenie, że PRINCE2® jest królową wśród metod zarządzania projektami. Chociaż znaczenie PRINCE nie ma nic wspólnego z władcą. PRINCE to nic innego niż z ang. Projects In Controlled Environments. W poprzedniej wersji PRINCE2® nie za bardzo zauważał konieczność uelastycznienia niektórych aspektów, zauważenia ogromnych zmian technologicznych, aż wreszcie coraz większą potrzebę łącznie się z metodykami zwinnymi. To powodowało, że w ostatnim czasie często można było usłyszeć wiele zarzutów pod kątem metodyki. Osobiście korzystam z PRINCE2® od ponad 8 lat i wiem, że jest świetną, ułożoną strukturą procedur dzięki którym ryzyko związane z projektami jest pod większą kontrolą. Dzięki technikom i procedurom PRINCE2® wiele razy udawało mi się z sukcesem kończyć projekty. Niestety ani podręcznik, ani w ogromnej większości szkolenia nie ukazywały PRINCE2® w tak dobrym świetle.
Na szczęście wersja 2017 jest również dla tych, co nie wierzą, że PRINCE2® może być pomocna. Nowa wersja to uznanie konieczności pewnej dozy elastyczności, pokazanie w jaki sposób najlepiej łączyć metodykę PRINCE2® z metodykami zwinnymi np. AGILE PM. Aż w końcu to nowy podręcznik, nowoczesny, lepiej przetłumaczony, bardziej praktyczny. Aby przedstawić pełen zakres zmian skupimy się na trzech podłożach tych zmian.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA (jakie są zmiany)
Wersja 2017 PRINCE2® nadal składa się z 21 elementów (7 tematów, 7 pryncypiów, 7 procesów) + element 22 – czyli środowisko. Podstawowa struktura 21 elementów nie uległa diametralnym zmianom. Warte uwagi jest środowisko, do którego dostosowywany jest projekt. Wersja 2017 mocno kładzie nacisk na to, aby metodyka była dopasowana do realiów biznesowych. Znajdziemy tutaj wiele przykładów omawianych z perspektywy klient/dostawca. Przykładów projektów, gdzie jesteśmy częścią programu czy portfela. Bardzo jasno pokazuje na jakie elementy dostosowania zwrócić uwagę. Nowa wersja pozwala na łącznie niektórych elementów np. podejście do zarządzania ryzykiem, jakością, konfiguracją, komunikacją (w starej wersji cztery osobne strategie: Strategia Zarządzania Jakością, Strategia Zarządzania Ryzykiem, Strategia Zarządzania Konfiguracją, Strategia Zarządzania Komunikacją). W starej wersji produkty zarządcze, czyli wskazówki jak masz poruszać się w projekcie były obowiązkowe i rozdzielne. Nowa wersja mówi, że możesz je łączyć. A więc metodyka dziś jest bardziej płynna i łatwiejsza do dostosowania.
W starej wersji możemy znaleźć informacje o konieczności zdiagnozowania interesariuszy, nowa wersja idzie dalej. Nie tylko należy ich diagnozować, ale i angażować. W podręczniku znajdziemy przykład jak to robić, od czego zacząć. Na pewno dzięki temu ma większą szansę na powodzenie.
Do tej pory zgodność z metodyką PRINCE2 gwarantowało nam korzystanie z wszystkich 7 pryncypiów. W wersji 2017 poza pryncypiami mamy też do czynienia ze zgodnością tematów. W każdym rozdziale znajdziemy minimalne wymagania oraz mile widziane wymagania odnośnie uzasadnienia biznesowego, ryzyka, jakości, konfiguracji, organizacji, zmiany, postępów. Dopiero spełnienie wymagań minimalnych powoduje, że możemy mówić o zgodności naszego projektu z metodyką PRINCE2®.

Justyna Broniecka
www.broniecka.com

O autorze: przedsiębiorca, menadżer, trener biznesu. Przez ponad 10 lat zarządzała projektami w dużych organizacjach. Realizowała projekty takie jak: badania i zmiana kultury organizacyjnej, wprowadzenie ocen okresowych, wprowadzanie nowych produktów na rynek. Od ponad 5 lat prowadzi własny biznesu, współpracując z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Jest miłośniczką optymalizacji procesów. Sama mówi, że praca projektowa jest dla niej najlepsza, bo nie lubi się nudzić. Jest certyfikowanym trenerem metodyki PRINCE2 oraz AGILE PM.

Sprawdź nasze szkolenia PRINCE2®

Dodaj komentarz

jedenaście + 18 =