Czym tak naprawdę jest Agile?

Żyjemy w świecie pełnym nowych technologii. Zmienia się nie tylko struktura organizacji nowoczesnych przedsiębiorstw, ale także postrzeganie marek oraz wymagania klientów. Nowe produkty i usługi powinny maksymalnie spełniać oczekiwania użytkowników, a to wymaga zespołów, które będą w stanie nadążyć za postępem technologicznym. Agile stoi za sukcesem wielu wielkich firm. Ułatwia osiąganie lepszych efektów przy mniejszym nakładzie pracy.

Czym jest Agile?

Agile jest jednym z najbardziej popularnych podejść do zarządzania, które powstało, aby usprawnić procesy projektowe w branży IT.  W kontekście zarządzania projektami to zbiór najważniejszych metod, które pozwolą nam w skuteczny sposób przeprowadzać działania. Głównymi założeniami są obserwacja, a także analiza wymagań klienta, ponieważ to właśnie on powinien znajdować się w centrum naszej uwagi podczas tworzenia docelowego produktu.

Chociaż metodyka Agile powstała już jakiś czas temu, wciąż cieszy się ogromną popularnością. W swojej pracy wykorzystuje ją nie tylko branża IT, ale także wiele innych przedsiębiorstw. Opiera się na bezpośredniej komunikacji między członkami zespołu. Wpływa to na zminimalizowanie potrzeby tworzenia zbędnej dokumentacji. 

Etapy zwinnego projektu

Agile wyróżnia etapy, które ułatwiają realizację danego projektu. Zadania wykonywane są cyklicznie aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Jest to ważne, ponieważ wymagania klientów często ulegają zmianie. Są to: plan, design, develop, test, release i feedback.

Pierwszym krokiem jest plan, czyli ustalenie wymagań klienta. To kluczowy etap dla jakości oraz czasu realizacji zadania. Kontakt bezpośredni z klientem wiąże z koniecznością posiadania wysokich umiejętności komunikacyjnych. Bardzo ważne jest zrozumienie jego potrzeb.

Jeżeli wiemy, jakie są oczekiwania co do realizacji danego produktu, przechodzimy do następnego kroku jakim jest design. W tym momencie projektujemy wykonanie konkretnego elementu. Proces ten jest oparty o wcześniej zebrane informacje. 

Kolejny krok to develop. Przystępujemy do prac nad zadaniami, które wynikają z przygotowanego wcześniej projektu. 

Test to etap, kiedy sprawdzamy dane elementy pod kątem technicznym oraz czy są zgodne z oczekiwaniami klienta. Kiedy nasze badania zakończą się sukcesem, możemy przejść dalej czyli do fazy release. To czas na przekazanie produktu do finalnego użytkowania.

Feedback jest ostatnim etapem. Tutaj mogą pojawić się informacje na temat ewentualnych, mniejszych błędów, które nie zostały wykryte podczas testów. Jeżeli takie wystąpią, przechodzimy do wprowadzania potencjalnych usprawnień. 

Warto dodać, że każdy wymieniony wyżej krok podlega iteracji i może być powtarzany do skutku, jeśli będzie taka konieczność.

Manifest Agile

Manifest Agile to deklaracja zasad, które stosują metodyki zwinne. Zwraca on uwagę na ważne elementy podczas tworzenia projektów. Według Manifestu ludzie oraz interakcje są ponad procesami i narzędziami. Satysfakcja klienta jest jednym z najważniejszych założeń. Oczywiście na jego zadowolenie mają wpływ inne rzeczy takie jak działające oprogramowanie czy owocna współpraca. Jest to zdecydowanie ważniejsze niż szczegółowa dokumentacja czy negocjacje umów. Warto także wspomnieć, iż istotne jest reagowanie na zmiany. Stąd też wcześniej wymienione etapy, podczas których możemy korygować nasz projekt. 

Jaki wpływ na naszą pracę ma Agile?

Największe korzyści z pracy opartej na Agile płyną ze współpracy opartej na partnerskich relacjach. Dzieje się tak, ponieważ klient staje się częścią naszego projektu. Stała wymiana informacji, a także komunikacja pozwalają na tworzenie maksymalnie dostosowanych produktów. Codzienne spotkania pozwalają unikać nieporozumień, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz wpływają na czas realizacji danego projektu. Dzięki temu zespół może szybko reagować i podejmować decyzje. 

Czym jest AgilePm?

Adaptacyjne zarządzanie projektami, czyli AgilePm, wykorzystuje zbiór różnych metodyk zwinnych. Stosowanie tych zasad pozwala na skuteczne wdrażanie produktów, które przynoszą konkretną wartość biznesową. Warto wspomnieć, że nie określa się tutaj ściśle ram czasowych realizacji danej usługi. Podział procesu na iteracje ułatwia wykonanie i zwiększa szansę na powodzenie.

Rola zespołu w projektach 

Zespół odgrywa kluczową rolę w zwinnym projektowaniu. Główne umiejętności, które powinien posiadać to: otwartość, sprawność, szybkie dostosowywanie się, zdolność planowania krótkoterminowego oraz dyscyplina i elastyczność.

Podczas realizacji projektu, członkowie muszą wykazać się także samodzielnością i odpowiedzialnością. To oni indywidualnie podejmują decyzje oraz wybierają sposób wykonania swoich zadań, a co więcej muszą odpowiadać za pojawiające się problemy. Ważna jest tutaj umiejętność zarządzania własną pracą.  

AgilePm Foundation

W naszej ofercie znajdziecie szkolenie dotyczące AgilePM Foundation. To metodyka, która w spójny i precyzyjny sposób nauczy Was zwinnego zarządzania projektami. Jest oparta o Manifest Agile z 2001 roku. 

Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Przedstawia także kluczowe elementy tej metodyki. Dodatkowo uczestnicy otrzymują certyfikat AgilePm Foundation. 

Jeśli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, kliknij tutaj >>.

Dodaj komentarz

siedem + piętnaście =