Phone: +48 694 773 553

DASA DevOps Fundamentals – szkolenie akredytowane

Opis szkolenia 

DevOps to połączenie rozwoju (development) i operacji (operations). Nazwa w pełni odzwierciedla filozofię metodyki i odnosi się do dwóch obszarów działających najczęściej osobno, czyli operacyjności oraz rozwoju oprogramowania.
DASA DevOps Fundamentals to szeroko rozpowszechniona kultura i zestaw narzędzi wspierających organizację i zespoły w dostarczaniu wartości do klienta. W spójny i precyzyjny sposób definiuje ważne aspekty mające wpływ na ostateczny wynik.
Szkolenie DASA DevOps Fundamentals jest początkiem drogi dla organizacji, która chce działać zgodnie z DevOps. Ulepszone przepływy pracy i szybsze wdrażanie zaczynają się od zrozumienia podstawowych pojęć DevOps przez wszystkich zaangażowanych. Wprowadzenie metodyki powoduje znaczne zwiększenie efektywności wdrażania oprogramowania. Wiele znanych firm pracuje już z metodyką DevOps, jednak nie trzeba być wielką korporacją, aby być liderem DevOps. Mniejsze firmy z równym powodzeniem wdrażają i czerpią korzyści z usprawnień.

 • Szkolenie DASA DevOps Fundamentals jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie DevOps Professional.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny, forum dyskusyjne, brain-storming.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy i wybranych umiejętności w zakresie DevOps.
 • Poznanie kluczowych elementów DASA DevOps, takich jak: kultura, organizacja, proces, automatyzacja, mierzenie, usprawnianie.
 • Uzyskanie certyfikatu DASA DevOps Fundamentals.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Zespoły projektowe
 • Liderzy zespołów, projektów, produktów, usług
 • Administratorzy, programiści, QA
 • Pracownicy biur zarządzania projektami i innych struktur wsparcia projektów
 • Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia

 • Pomoc w adaptacji kultury i zasad DASA DevOps.
 • Skrócenie czasu wdrażania oprogramowania i testów.
 • Usprawnienie komunikacji między zespołami projektowymi i operacyjnymi.
 • Poznanie ważnych aspektów tworzących DASA DevOps.
 • Poprawa jakości produktów dostarczanych klientom – zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
 • DevOps certyfikat, przyznawany po zdaniu egzaminu, potwierdza wiedzę i umiejętności z obszaru, który przynosi wartość biznesową, dlatego fakt jego posiadania znacznie zwiększa konkurencyjność kandydata w trakcie rekrutacji.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do metodyki DASA DevOps
  O DevOps
  Kluczowa koncepcja tworząca DevOps
  DevOps Agile Skills Association (DASA)
 2. Kultura
  Wprowadzenie do kultury DevOps
  Kluczowe elementy DevOps
  Adaptacja kultury DevOps
 3. Organizacja
  Model organizacyjny
  Autonomiczność i samoorganizacja zespołów
  Zarządzanie w DevOps
 4. Procesy
  Wprowadzenie do Agile, Scrum i Kanban
  DevOps w relacji do ITSM
  Podstawy Scrum
  Optymalizacja procesu z użyciem Lean
  User Story Mapping jako klucz do analizowania i optymalizowania wartości biznesowych
  Cykl dostarczania produktu (oprogramowania)
 5. Automatyzacja
  Automatyzacja w dostarczaniu produktu (oprogramowania)
  Kluczowe aspekty Continuous Delivery
 6. Mierniki i optymalizacja
  Znaczenie pomiarów
  Wybranie prawidłowych metryk
  Monitorowanie

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 26 punktów z 40 (tj. 65%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu 700 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec trzeciego dnia
 • Szkolenie DASA DevOps Fundamentals standardowo odbywa się w godzinach 9.00 – 17.00

Punkty PDU: 24

DASA DevOps Fundamentals

od 2250 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 3 dni pracy z trenerem
  na sali szkoleniowej
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch

Dodatkowo

 • egzamin 700 zł netto
Close Menu