Phone: +48 694 773 553

DASA DevOps Product Owner

Szkolenie akredytowane z egzaminem

Opis szkolenia 

DASA DevOps Product Owner Certification to rozszerzenie programu Agile Product Owner i dotyczy rozszerzonego zestawu odpowiedzialności i wymagań, przed którymi stoi właściciel produktu, gdy zespoły zaczynają pracować w modelu DevOps. DevOps Product Owner obejmuje koncepcje i możliwości jakie daje Agile i Scrum, lecz w kontekście DevOps. Szkolenie jest dla nowych i początkujących Product Ownerów, jak również dla tych z doświadczeniem. Dla każdego kto chce zrozumieć, jak rola właściciela produktu, będzie dostosowywać się w wyniku działania DevOps.

 • Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym. Oczekiwana jest podstawowa wiedza z DASA DevOps Fundamentals lub podobne (Agile, Scrum, Lean).
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny, forum dyskusyjne, brain-storming.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników wiedzy i wybranych umiejętności w zakresie Agile, Lean, Scrum.
 • Poznanie kluczowych aspektów pracy DASA Product Owner.
 • Nabycie praktycznych umiejętności wynikających z pracy Product Ownera.
 • Uzyskanie certyfikatu DASA DevOps Product Owner.

Grupa docelowa

 • Właściciele produktów lub usług
 • Sponsorzy projektów
 • Analitycy biznesowi
 • Architekci produktów lub usług

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie koncepcji Agile i Scrum.
 • Szczegółowe poznanie i zrozumienie ról, artefaktów, zdarzeń jakie mają miejsce w Scrum.
 • Dogłębne zrozumienie roli DevOps Product Owner.
 • Zrozumienie co znaczy dostarczanie wartości i jej maksymalizacja.
 • Poznanie technik opisywania Wizji Produktu, nabycie wiedzy kim są interesariusze, jaki mają wpływ na wartość.
 • Poznanie i zrozumienie zarządzania opisem wymagań (Product Backlog).
 • Nabycie wiedzy na temat charakterystyki ról, odpowiedzialności pracy zespołu DevOps.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu DASA DevOps Product Owner.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do roli Product Owner w Scrum, Agile i DevOps
  Kto to jest Product Owner
  Elementy Agile i Scrum
  Relacje miedzy Agile, Lean oraz DevOps
 2. Specyfika roli Product Ownera
  Odpowiedzialność Product Ownera
  Kompetencje Product Ownera
  Model kompetencyjny DASA
  Product Owner w działaniu
 3. Produkt
  Wizja produktu
  Budowanie wartości produktu
  Analiza i zbieranie wymagań
 4. Maksymalizacja wartości
  Interesariusze
 5. Rozwijanie produktu
  Product Backlog
  Estymacja pracy
 6. Dostarczanie
  Monitorowanie postępu
  Skalowanie
 7. Wyzwania stojące przed Product Ownerem

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 26 punktów z 40 (tj. 65%)
 • Egzamin jest w cenie szkolenia

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

DASA DevOps Product Owner

3800 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • egzamin
 • 2 dni pracy z trenerem
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch
Close Menu