Phone: +48 694 773 553

DASA DevOps Professional:
Enable and Scale

Szkolenie akredytowane

Opis szkolenia 

Głównym celem DASA DevOps Professional: Enable i Scale są cztery obszary umiejętności, które zostały zdefiniowane przez DASA i są wymagane w osiągnięciu sukcesu z DevOps. Kurs pomaga zrozumieć, dlaczego cztery umiejętności: odwaga, budowanie zespołu, przywództwo i ciągłe doskonalenie są niezbędnymi umiejętnościami w środowisku DevOps.
DASA DevOps Professional: Enable and Scale ma na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy do adaptacji modelu DevOps w praktyce. Dzięki teoriom DevOps, pragmatycznym przykładom i ćwiczeniom oraz interaktywnym dyskusjom grupowym, szkolenie daje możliwość zrozumienia, jak zastosować niezbędne umiejętności do rozwoju DevOps w organizacji.

 • Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym. Wymagany jest certyfikat DASA DevOps Foundamentals.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny, forum dyskusyjne, brain-storming.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników kluczowej wiedzy i wybranych umiejętności w zakresie czterech obszarów umiejętności DevOps.
 • Uzyskanie certyfikatu DASA DevOps Professional: Enable and Scale.

Grupa docelowa

 • Osoby zaangażowane i odpowiedzialne za rozwój produktów, usług IT
 • Indywidualne role wynikające z modelu DASA DevOps:
  Inżynierowie DevOps, Product Owners, Operational Managers, Incydent and Change Managers, System / Network Administrators, Architekci, Testerzy, specjaliści posiadający kluczowe kompetencje, potrzebne do wytworzenia i utrzymania usług lub produktu

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie znaczenia kultury DevOps jako kluczowego aspektu.
 • Zrozumienie znaczenia wartości takich jak: odwaga, praca zespołowa, odpowiedzialność i ciągłe usprawnienia – wymagane w modelu DevOps.
 • Zrozumienie dlaczego odwaga jest kluczowa do budowania zaufania, szczerości i otwiera możliwości jakie daje eksperymentowanie.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji zachowań i ich wpływu na pracę zespołu DevOps.
 • Zdobycie wiedzy jak budować dobre i efektywne zespoły.
 • Zdobycie wiedzy na temat transparentności, jako kluczowej wartości w roli lidera oraz jakie znaczenie ma dawanie informacji zwrotnej.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu DASA DevOps Professional: Enable and Scale

Agenda szkolenia

 1. Projektowanie zespołu
  Charakterystyka zespołu DevOps
  Umiejętności zespołu DevOps
  Samoorganizacja i role w zespole
 2. Budowanie zespołu
 3. Efektywność zespołu
  Wpływ zadowolenia z pracy i motywacja na efektywność
  Adaptacja kultury DevOps
  Przewodzenie i zarządzenie
  Wsparcie w zespole
  Budowanie rozbudowanego środowiska praca
  Wsparcie dla organizacji
 4. Przywództwo: budowanie kultury
  Dobre środowisko pracy i promowanie dobrych zachowań
  Wizja przywództwa
  Definiowanie celów i ich dostosowanie
  Dopasowanie i autonomia
  Zarządzanie czasem pracy
  Wyniki, mierzenie i sterowanie
 5. Przywództwo: odwaga
 6. Wartość
  Znaczenie i ocena wartości
  Priorytetyzacja
 7. Ciągłe usprawnianie
  Kaizen model
  Użycie Lean
  Value Stream Mapping i Visal Management
  Retrospektywa i codzienne spotkania

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 12 pytań wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 36 punktów z 60 (tj. 60%)
 • Egzamin jest w cenie szkolenia

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

DASA DevOps Professional

3800 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • egzamin
 • 2 dni pracy z trenerem
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch
Close Menu