Phone: +48 694 773 553

Facylitacja grupowa

Szkolenie przygotowujące do pracy w roli facylitatora

Opis szkolenia 

Szkolenie ma praktyczny charakter – łączy podstawową wiedzę o roli facylitatora, jej odmienności od innych ról, stylach facylitacji z konkretnymi metodami i technikami facylitacji. Duża część szkolenia będzie przeznaczona na projektowanie i prowadzenie warsztatów, w oparciu o tematy wybrane przez uczestników szkolenia.

Facylitacja ma szerokie zastosowanie w kontekście organizacyjnym, szczególnie:

 • budowanie strategii,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • rozwiązywanie problemów,
 • zmiana i rozwój organizacyjny, zwinna transformacja,
 • planowanie projektów, programów i portfela.

Cel szkolenia

 • Poznanie technik pracy i roli facylitatora.
 • Przygotowanie uczestników do pracy w roli facylitatora.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy projektów
 • Managerowie zmiany
 • Analitycy biznesowi
 • Osoby pracujące zgodnie z filozofią Agile
 • Osoby, które chcą zwiększyć efektywność pracy w grupach i zespołach
 • Osoby chcące pracować w roli facylitatora grup

Korzyści ze szkolenia

 • Zdolność do skutecznego projektowania i prowadzenia spotkań i warsztatów
  organizacyjnych.
 • Pozyskanie i przećwiczenie zestawu metod i technik facylitacji.
 • Pozyskanie podstaw koncepcyjnych facylitacji oraz rozumienia roli facylitatora.
 • Skuteczne wykorzystanie czasu przeznaczanego na spotkania organizacyjne i podniesie ich wartości biznesowej.

Agenda szkolenia

 1. Mapowanie doświadczeń facylitacyjnych
 2. Spotkania organizacyjne – korzyści i trudności
 3. Definicja facylitacji
 4. Facylitator – Coach – Trener – Konsultant: różnice pomiędzy rolami
 5. Kompetencje facylitatora: model kompetencji facylitatora IAF
 6. Etapy rozwoju zespołu: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning
 7. Style facylitacji a rozwój zespołu
 8. Rodzaje interwencji facylitatora
 9. Budowanie reguł zespołu i reguł spotkania
 10. Myślenie rozbieżne i zbieżne, strefa ścierania
 11. Różnice, różnorodność, konflikt i zgoda (konsensus), metafora ognia
 12. Struktura procesu facylitowanego
 13. Przygotowanie warsztatu: 7P
 14. Pytania facylitacyjne
 15. Metody i techniki facylitacji (do dostosowania, zależnie od potrzeb)
  Diagram bliskości: praca z pomysłami, grupowanie, nazywanie
  Analiza pola sił
  Diagram Ishikawy
  Priorytetyzacja MoSCoW
  Rozwiązywanie problemów
  Wnioski projektowe / retrospektywa
 16. Wybór tematów pracy zespołowej i przygotowanie warsztatów praktycznych
 17. Warsztaty praktyczne
 18. Powtórzenie kluczowych elementów warsztatu
 19. Indywidualny plan działania

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski, angielski lub francuski
 • Materiały edukacyjne: język polski, angielski lub francuski

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

Facylitacja grupowa

1800 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 3 dni pracy z trenerem
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch
Close Menu