Skuteczna komunikacja interpersonalna i zespołowa z uwzględnieniem typów osobowości na bazie modelu Insights Discovery™

Czym jest Insights Discovery™?

Insights Discovery™ to funkcjonujący na rynku od 33 lat sprawdzony, oparty na typologii światowej sławy psychologa Carla Gustawa Junga, akredytowany model opisujący indywidualny styl funkcjonowania i komunikowania się z otoczeniem
Insights Discovery™ przekłada język psychologii jungowskiej na język kolorów, z których każdy symbolizuje określony zespół cech osobowości. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania – opisane w prosty i łatwo zapadający w pamięć sposób, wykorzystujący przymiotniki charakterystyczne dla zachowań związanych z poszczególnymi energiami kolorystycznymi: czerwonazielonaniebieskażółta.

Warto podkreślić, że w odróżnieniu od podobnych, funkcjonujących w Polsce narzędzi Insights Discovery™ jest narzędziem psychometrycznym o potwierdzonej naukowo skuteczności i rzetelności uwzględniającej adaptację kulturową.

Główna idea narzędzia opiera się na wzajemnym poznaniu i zrozumieniu swoich zachowań, których akceptacja oraz modyfikacja pozwala na maksymalizację korzyści płynących z komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w zespole. 

Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy, komunikacji i podejmowania decyzji, wartościach wnoszonych do zespołu, preferowanych stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Na podstawie zdobytej wiedzy, uczestnicy będą bardziej świadomie kształtować swoje zachowania dostosowując je do preferowanego stylu funkcjonowania innych osób po to, aby lepiej zarządzać, sprzedawać, komunikować się, rozwiązywać konflikty, czy wywierać wpływ.

To również doskonałe narzędzie wpierające pracę managera, który w świadomy sposób może opracować indywidualne strategie komunikacyjne i rozwojowe w odniesieniu do każdego pracownika, zaś zespół może przyjąć optymalny sposób komunikacji i współpracy z przełożonym, jak również osobami na zewnątrz organizacji.

Cel i korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie skuteczności komunikacji interpersonalnej oraz efektywności współpracy dopasowanej do różnych typów ludzkiej osobowości.
 • Poszerzenie wiedzy na temat świadomego i nieświadomego indywidualnego stylu funkcjonowania i komunikowania się z innymi na podstawie Jungowskiej teorii Insights Discovery.
 • Rozwinięcie umiejętności dostosowania swojego stylu komunikacji do preferencji komunikacyjnych rozmówcy poprzez poznanie cech charakterystycznych dla każdego z 4 stylów komunikacji.
 • Uświadomienie sobie silnych i słabych stron każdego ze stylów komunikacji oraz wartości wnoszonych przez osoby o poszczególnych preferencjach do zespołu.
 • Wypracowanie optymalnej strategii komunikacyjnej ze swoim antagonistą (osobą o przeciwstawnym stylu komunikacji).
 • Zminimalizowanie ryzyka konfliktów na tle komunikacyjnym.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, branży, poziomu stanowiska w organizacji, czy też dotychczas posiadanej wiedzy. Każdy, nawet osoby ekstrawertyczne, komunikujące się z dużą intensywnością mogą zawsze robić to jeszcze efektywniej. Komunikacja jest umiejętnością, którą rozwijamy całe życie. To, że potrafimy mówić to niezły początek, nie czyni nas to jednak od razu sprawnymi w komunikacji. Nasze szkolenie pomoże Ci zwiększyć efektywność w tym zakresie.

Co zawiera cena

 • Udział w szkoleniu online na platformie Zoom przeprowadzone przez doświadczonego, akredytowanego trenera Insights Discovery™

  Akredytowane materiały szkoleniowe.

  Indywidualny profil psychologiczny, zawierający aż 17 stron informacji dotyczących:

  • ogólnego stylu własnego funkcjonowania
  • swojej postawy w kontaktach z innymi ludźmi
  • sposobu podejmowania decyzji
  • silnych i słabych stron, na których można zbudować Indywidualny Plan Rozwoju
  • wartości wnoszonych do zespołu – pomaga to jeszcze lepiej planować zatrudnienie w
  • zespole oraz spersonalizowane i dostosowane do potencjału delegowanie obowiązków
  • skutecznego komunikowania się z wszystkimi typami rozmówców
  • barier skutecznego porozumiewania się z innymi
  • nieuświadomionych aspektów własnego wizerunku
  • swojego typu antagonistycznego (osoby o przeciwnym profilu) i sposobów na to, jak się z nią skutecznie komunikować pomimo odmiennych preferencji 
  • wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
  • grafów ukazujących styl świadomego oraz mniej świadomego funkcjonowania oraz wykonywaną przez uczestnika pracę adaptacyjną.

   Gratis: dodatkowy egzemplarz profilu w wybranej wersji językowej.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do stylów poznawczych, tzw. „energii kolorystycznych Insights Discovery”, czyli o co chodzi z tymi kolorami i jaki to ma związek z teorią osobowości oraz komunikacją?
 2. Drabina percepcji – jak sposób postrzegania innych wpływa na skuteczność naszej komunikacji.
 3. Preferencje poznawcze na podstawie C.G. Junga – 3 wymiary: introwersja-ekstrawersja; myślenie-uczucia; doznania-intuicja – dowiedz się jak ukierunkowujesz i wyrażasz swoją energię; w jaki sposób oceniasz i podejmujesz decyzje oraz w jaki sposób przyjmujesz i procesujesz informacje.
 4. Charakterystyka 4 stylów komunikacji Insights Discovery na poziomie werbalnym/niewerbalnym z uwzględnieniem strefy komfortu/strefy dyskomfortu – jak trafnie rozróżnić kim jest mój rozmówca?
 5. Wartości wnoszone przez poszczególne osobowości do zespołu – jak wykorzystać potencjał komunikacyjny i styl pracy każdej z nich w optymalizacji pracy zespołowej.
 6. Skuteczna komunikacja z poszczególnymi „energiami kolorystycznymi”: klientami, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi oraz w życiu osobistym – dobre i złe strategie komunikacyjne.
 7. Komunikacja z antagonistą – jakie elementy przekazu wzmacniać, a jakie ograniczać w celu osiągnięcia w kontakcie z osobą mającą odmienne preferencje komunikacyjne zamierzony cel.
 8. Przygotowanie do interpretacji raportów indywidualnych: wykresy, Twoja pozycja na kole Insights Discovery; jak korzystać z raportu; sesja pytań i odpowiedzi.

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski

Opcje szkolenia

 • Pełna wersja szkolenia: 8h (pełen zakres merytoryczny; ćwiczenia indywidualne, w parach/podgrupach – w wirtualnych pokojach, dyskusja moderowana, interaktywne narzędzia online)
 • Skrócona wersja szkolenia: 4h (zmniejszony zakres merytoryczny oraz ilość ćwiczeń)
 • Webinar: 2,5h (wprowadzenie do tematu w formie wykładu)

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień szkoleniowy
 • Godziny szkolenia 9.00 – 17.00 

Rekomendowana usługa dodatkowa

Jako uzupełnienie szkolenia, szczególnie w skróconej wersji 4h lub webinaru, rekomendujemy indywidualną sesję online w wybranej opcji czasowej: 30 lub 60 minut.

Celem sesji online dostosowanej jest pogłębienie informacji zawartych w indywidualnym profilu uczestnika poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane przez niego pytania oraz wskazówki mentoringowe dotyczące wybranego przez uczestnika obszaru.

W przypadku sesji 60 minutowej otrzymasz dodatkowo zestaw 47 pytań coachingowych, które możesz wykorzystać w pracy własnej z profilem w celu dalszego samorozwoju, jak również ćwiczenia w odniesieniu do każdego z rozdziałów profilu indywidualnego.

Godziny sesji online ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem preferencji czasowych uczestnika.


Insights Discovery 

W cenie:

Dodatkowo