Agile Coach – kim jest i jaką rolę pełni w organizacji?

Czy twoja organizacja już od dawna wdraża model Agile, ale wyniki jakie osiąga nie są zadowalające? Czy zespoły straciły motywację, którą miały tuż po wprowadzeniu metodyk zwinnych? Czy rozważasz przejście na Agile, ale jesteś przytłoczony ilością pracy? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś „tak”, to znak, że przyszedł czas, aby zatrudnić Agile Coacha.

Kim jest Agile Coach?

Możemy nazwać go trenerem, nauczycielem lub osobą, która rozwiązuje konflikty każde z tych określeń będzie prawdziwe. To jeden z tych zawodów, których definicja jest trudna to dookreślenia. Wszystko zależy od firmy, do której Agile Coach trafia, od tego jaką sytuację tam zastaje i z jakim etapem wdrażania metodyki zwinnej ma do czynienia.

Dość zgrabną definicję Agile Coacha możemy znaleźć w raporcie State of Agile Coaching Report. Zgodnie z nią (w wolnym tłumaczeniu):

Agile Coach pomaga organizacjom, zespołom i poszczególnym osobom w przyjmowaniu zwinnych praktyk i metod, jednocześnie zaszczepiając wartości i mentalność Agile. Celem Agile Coacha jest wspieranie bardziej efektywnych, przejrzystych i spójnych zespołów, a także umożliwienie osiągania lepszych wyników, rozwiązań i produktów/usług dla klientów.

To osoba, która przyjmuje rolę mentora, pokazuje zespołom jak realizować praktyki Agile, pomaga dostosować je do sytuacji w jakiej znajdują się pracownicy firmy, a także wspiera transformację całej organizacji.

Agile Coach może być zarówno wewnętrzny (pochodzący z firmy, zatrudniony na stałe) lub zewnętrzny (konsultant, freelancer, pojawiający się na określony czas w konkretnym celu).

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że zatrudnienie zewnętrznego Agile Coacha jest gorszym rozwiązaniem, gdyż nie zna on pracowników i sytuacji tak dobrze, jak ktoś wyłoniony z zespołu współpracującego ze sobą od lat. Ale patrząc na to z innej strony, osoba z zewnątrz oceni sytuację bardziej obiektywnie, spojrzy na problem z innej perspektywy i szybciej zauważy niedostrzegalne przez pozostałych problemy.

Jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, choć dla niektórych może być to oczywiste.

Agile Coach to nie Scrum Master.

Mimo tego, że granica pomiędzy nimi jest bardzo cienka, a ich zadania w pewnych kwestiach się pokrywają, są to dwa oddzielne stanowiska. 

Przede wszystkim, Agile Coach jest wyżej od Scrum Mastera; jest trenerem prowadzącym wiele zespołów i analizuje firmę znacznie szerzej. Scrum Master zajmuje się swoim zespołem i patrzy na sytuację z perspektywy węższego obszaru lub konkretnego produktu. Ponadto, Agile Coach ma bogaty zestaw narzędzi do pomocy, może pracować w środowisku, które bazuje na dowolnych frameworkach czy modelach, podczas gdy pozycja Scrum Mastera jest ściśle związana ze Scrumem. 

Co ważne, Agile Coach jest doradcą, a nie przełożonym Scrum Masterów. 

Jaką rolę Agile Coach pełni w organizacji?

Najkrócej rzecz ujmując, Agile Coach wspiera zespoły zwinne. 

Ale co się tak naprawdę za tym kryje?

W obliczu ciągłych wyzwań, jakie napotykają dziś firmy na całym świecie, elastyczność, gotowość na zmiany i szybkie tempo ich wprowadzania powinny być nadrzędnymi wartościami. To dzięki osobom takim jak Agile Coach możliwe jest wychwycenie i usprawnienie wadliwych procesów, a tym samym zwiększenie efektywności pracowników.

Wdrożenie zwinnej metodyki może często okazać się zbyt dużym i złożonym przedsięwzięciem. Dopiero zatrudnienie profesjonalnego trenera może usprawnić pracę poprzez pełne korzystanie ze zwinnych frameworków. 

Rozpoczynając pracę, Agile Coach przyjmuje postawę obserwatora. Jego zadaniem jest wczucie się w moment, w jakim pracownicy się znajdują, dostrzeżenie ich przyzwyczajeń i zrozumienie błędów, które stoją na przeszkodzie uzyskania płynności. Na tej podstawie opracowuje on standardy i wymagania dotyczące usprawnienia procesu zwinnego.

Następnie Agile Coach integruje powiązane metodologie w firmie, zaczyna wcielać się w rolę nauczyciela. Oferuje pracownikom odpowiednie narzędzia do ich rozwoju, dzieli się wskazówkami i w porozumieniu z zespołem rozpoczyna pracę nad wdrożeniem potrzebnych usprawnień.

Ostatecznym celem jest zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie procesu zwinnego, wyposażenie zespołów w wiedzę tak, aby mogły efektywnie wykorzystywać metodykę Agile nie tylko przez chwilę, ale w dłuższej perspektywie.

Sukces takich działań w dużej mierze zależy od umiejętności zatrudnionej osoby.

Jaki powinien być skuteczny Agile Coach?

Do najważniejszych umiejętności wymaganych od zwinnego trenera należy oczywiście zrozumienie metodyk Scrum, Kanban, czy Lean. Często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że dobrego Agile Coacha cechują przede wszystkim wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. To wszystko jest oczywiście prawdą, ale najbardziej pożądanym atrybutem, o którym najczęściej mówią specjaliści jest… doświadczenie.

I nie chodzi tu tylko o wieloletnią pracę w firmach IT, a o współpracę z wieloma różnymi branżami, produktami oraz poznanie jak największej liczby środowisk, ludzi czy problemów.

To właśnie doświadczenie różnorodności otwiera umysł i powoduje, że Agile Coach jest w stanie spojrzeć na zastaną sytuację w sposób odważny oraz zaproponować innowacyjne rozwiązania.

Dodaj komentarz

4 × dwa =