Management 3.0 – co to jest?

Czy spotkałeś się kiedyś z zagadnieniem „Management 3.0”? Lub „zwinne przywództwo”? Jeśli nie wiesz o co chodzi lub kojarzysz te terminy jedynie ze słyszenia, jesteś w dobrym miejscu, aby zmienić ten stan rzeczy. W poniższym artykule znajdziesz wyjaśnienie obu pojęć i dowiesz się, czym jest zarządzanie przyszłości.

Management 3.0, czyli tak właściwie co?

Jedni nazywają Management 3.0 prawdziwą rewolucją w zarządzaniu, inni po prostu kolejnym pomysłem na usprawnienie funkcjonowanie firmy, a niektórzy… kolejnym buzzwordem w świecie korporacji.

Faktem jednak jest, że Management 3.0 (czy też po prostu Zarządzanie 3.0) to nowatorska koncepcja zarządzania i przywództwa w organizacji opierająca się na kierowaniu zespołami poprzez wykorzystanie metodyk zwinnych.

Składa się ona na kompletny system, w którym ludzie mogą pracować naprawdę efektywnie, silnie odnosi się do manifestu Agile czy do wartości Scruma. Co ważne, Management 3.0 nie jest ani metodyką, ani frameworkiem, a bardziej ideą, która  rewolucjonizuje spojrzenie na przywództwo i organizację wskazując kierunki ich rozwoju:

 • zastępuje tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji,
 • skupia się na praktycznych aspektach zarządzania,
 • pokazuje techniki zarządzania zespołem,
 • pomaga tworzyć organizację zgodnie z zasadami zwinnymi,
 • zmienia definicję przywództwa, uznając zarządzanie  za odpowiedzialność grupową,
 • określa sposób, w jaki należy pracować, aby osiągnąć wspólne cele.

To wielowymiarowy koncept, który zawiera w sobie wiedzę z zakresu wielu różnych dziedzin takich jak motywacja, przywództwo, komunikacja, zarządzanie zespołem. Szukając informacji o tej idei możesz spotkać się także z terminami „zwinne przywództwo”,  „przywództwo w duchu Agile” czy „Project Management 3.0”. Wszystkie one sprowadzają się do tego samego.

Skąd się w ogóle wzięła ta koncepcja?

Twórcą koncepcji Management 3.0 jest Duńczyk Jurgen Appelo, obecnie ekspert do spraw zarządzania, przedsiębiorca, mówca, pisarz i trener, a kiedyś także software developer i, co najważniejsze, manager.

Bazując na swoich własnych doświadczeniach zawodowych uznał, że możliwe jest lepsze i bardziej efektywne zarządzanie zespołami poprzez skoncentrowanie się przede wszystkim na ludziach. 

Aby lepiej zrozumieć na czym polegała rewolucyjna dla zarządzania myśl Jurgena, warto zobaczyć jego wystąpienie na konferencji TEDx sprzed kilku lat. W bardzo prosty sposób, za pomocą przykładów przedstawia swoje pomysły.

Od 2008 roku Jurgen prowadzi popularny blog (noop.nl), na którym dzieli się pomysłami dotyczącymi zwinnego zarządzania, zmian organizacyjnych i rozwoju osobistego. 

Jest autorem wielu książek, spośród których największy rozgłos przyniosła mu wydana w 2010 roku pozycja „Management 3.0”. To ona rozpoczęła globalną, nową refleksję na temat podejścia do zarządzania. Jurgen przedstawia w niej sześć filarów modelu Zarządzania 3.0, a są to: 

 1. motywowanie ludzi (należy ciągle wspierać pracowników, aby byli aktywni i kreatywni), 
 2. wzmacnianie/usamodzielnianie zespołów (zespoły powinny być samoorganizujące się), 
 3. definiowanie ograniczeń (efekty pracy samoorganizującego się systemu powinny być zgodne z celami i zamysłami), 
 4. rozwijanie kompetencji (nacisk na naukę i zdobywanie odpowiednich kompetencji), 
 5. tworzenie struktury (celem jest rozwój komunikacji),
 6. ulepszanie wszystkiego (ciągłe doskonalenie ludzi jak i organizacji).

Jakie są podstawowe założenia idei Management 3.0?

 • Dbanie o pracownika indywidualnego, ponieważ 95 procent wydajności jest wynikiem pracy całej organizacji a nie jednostki.
 • Sprowadzenie roli kierownictwa do zaprojektowania i prowadzenia systemów zarządzania, które wspierają firmę w osiąganiu jej celów, a roli managerów do budowania i pielęgnacji systemu.  
 • Skupienie się na zarządzaniu systemem, nie ludźmi, ponieważ ludzie to najważniejszy element organizacji.
 • Przyjęcie, że za zarządzanie odpowiedzialni są wszyscy członkowie zespołu, a nie wyłącznie manager. Jednocześnie w firmie i zespole obowiązuje jasny dla wszystkich podział zadań i zakres odpowiedzialności.
 • Postawienie na pierwszym miejscu szczęścia pracownika. Zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy jest możliwe do osiągnięcia, gdy członkowie zespołu czują się współodpowiedzialni za zarządzanie organizacją i mają poczucie realnego wpływu na jej sukces.
 • Postawienie praktyki ponad teorią. Ludzie uczą się najwięcej, kiedy przeprowadzają eksperymenty i dzielą się nimi.
 • Eliminacja często spotykanych w organizacjach problemów takich jak myślenie o liczbach zamiast o ludziach, poleganie na  instrukcjach zamiast na komunikacji czy projektowanie systemów ludzkich zamiast rozwijania ich.

Kto może czerpać z koncepcji zwinnego przywództwa?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta – każdy, kto chciałby usprawnić funkcjonowanie swojej organizacji. Z podejścia Management 3.0 korzystają głównie liderzy zespołów, managerowie, kierownicy projektów, CEO, a także pracownicy sektora HR.

To koncepcja idealna dla osób chętnych na zmianę, innowację i polepszenie w zakresie stylu przywództwa.

Jeśli jesteś jedną z takich osób i zainteresowała Cię koncepcja Management 3.0, zobacz jakie szkolenia (stacjonarne i online) z tego zakresu przygotowaliśmy.

Dodaj komentarz

17 + 16 =