Management 3.0 Foundation Workshop – szkolenie licencjonowane 

Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk zwinnych

Management 3.0 to zwinne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji. Jest to nowoczesna wiedza na tematy obejmujące zagadnienia, takie jak: motywacja, wprowadzanie zmian do organizacji, przywództwo, komunikacja. Pokazuje techniki zarządzania zespołem.
Pomaga budować organizację na zasadach zwinnych, opartych na metodykach Agile. Na nowo definiuje przywództwo i zarządzanie jako odpowiedzialność oraz określa, w jaki sposób pracować wspólnie, osiągać wspólne cele i poprawiać efektywność działania. Jest to idealne szkolenie dla osób otwartych na polepszenie swojego stylu przywództwa, którzy czują potrzebę innowacji i zmian. Management 3.0 stworzył fachowiec i pasjonat w dziedzinie zarządzania Jurgen Appelo, wydając w 2010 r. książkę pod tym samym tytułem. Od tamtej pory Management 3.0 stał się globalnym ruchem związanym z nową refleksją i podejściem do zarządzania.

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad innowacyjnego zarządzania zespołami.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania.
 • Poznanie metod zwinnych i ich wykorzystanie w zarządzaniu.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Management 3.0.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów, managerowie zmiany
 • CEO, dyrektorzy i managerowie HR
 • Kierownicy projektów, właściciele produktów
 • Osoby pracujące w Agile
 • Osoby chcące usprawnić swoją pracę

Management 3.0 – korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie zagadnień niezbędnych do skutecznego budowania i rozwoju organizacji.
 • Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do zastosowania metod w praktyce.
 • Zrozumienie, w jaki sposób metody Management 3.0 mogą pozytywnie wpłynąć na pracę zespołów.

Agenda szkolenia

 1. Zarządzanie i przywództwo
  Określanie celów i kierowanie zespołami
  Praktyki i wyzwania we wdrażaniu podejścia zwinnego
 2. Teoria systemów złożonych
  Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem
  Złożoność oraz kryteria złożoności
 3. Motywacja i zaangażowanie
  Rodzaje motywacji, narzędzia oraz techniki wzmacniania motywacji
  Budowanie motywatorów
 4. Delegowanie i uprawomocnienie
  Samoorganizacja
  Budowanie zaufania
  Poziomy delegowania
  Budowanie odpowiedzialności
  Budowa wartości
 5. Wartości i kultura
 6. Uczenie się i budowanie kompetencji
  Siedem sposobów budowania kompetencji
  Metryki rozwoju
  Poziomy kompetencji
 7. Skalowanie struktury organizacyjnej
  Stymulacja wzrostu organizacji
  Kierunki rozwoju organizacji
  Zwinna skalowalność
  Wzorce balansowania struktur
 8. Sukces i porażka
  Wykorzystanie porażki do rozwoju
  Cztery wymiary zarządzania zmianą
  Narzędzia do retrospektywy

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki polski

Certyfikacja – informacja o licencji

 • Szkolenie Management 3.0 jest licencjonowane (www.management30.com)
 • Uczestnicy otrzymują za udział w szkoleniu międzynarodowy certyfikat, który daje możliwość zostania Facylitatorem Management 3.0

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 16.00

Management 3.0


Foundation Workshop

 

od 1800 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo