Phone: +48 880 732 653

MIX Metodyk

Zarządzanie projektami

Cel szkolenia

Szkolenie skoncentruje uczestników na poznaniu i zrozumieniu różnic i podobieństw między najbardziej znanymi metodykami i standardami zarządzania projektami. Poprzez wskazanie źródła tych różnic i specyfiki branż, z których się wywodzą, pozwoli uczestnikom na samodzielną ocenę, które z nich pasują do ich organizacji oraz jak można tworzyć rozwiązania hybrydowe, łączące kilka metod w jedną, spójną i dopasowaną do potrzeb organizacji metodykę. 

Cel szkolenia

 • Zrozumienie różnic między typami projektów i specyfiki branżowej.
 • Poznanie charakterystycznych elementów kluczowych metodyk i standardów zarządzania projektami.
 • Zrozumienie celowości stosowania wybranych elementów metodyk.

Korzyści ze szkolenia

 • Świadomość istnienia różnych metodyk, standardów i systemów certyfikacji i umiejętność ichodróżnienia w środowisku biznesowym.
 • Zrozumienie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie zarządzania projektami.
 • Zrozumienie języka, jakim posługują się zawodowi kierownicy projektów.

Agenda szkolenia

 1. Miejsce zarządzania projektami w organizacji w zależności od modelu biznesowego i branży
 2. Strategie tworzenia zespołów zarządzania projektami
 3. Pułapki, jakie tkwią w definiowaniu celów i wymagań projektów
 4. Przegląd metodyk klasycznych i opartych na nich modelach certyfikacji
  a) PRINCE2®

  b) PMI PM BoK
  c) IPMA NCB5.

 5. Wady i zalety poszczególnych podejść. Metody niwelowania wad.
 6. Metodyki zwinne i adaptacyjne
  a) AgilePM APMG
  b) SCRUM Agile Management
 7. Czy da się łączyć metodyki zwinne i klasyczne?

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski 
 • Materiały edukacyjne: język polski

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień szkoleniowy
 • Standardowe godziny szkole

MIX Metodyk

700 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 1 dzień pracy z trenerem
 • materiały edukacyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch
Close Menu