Pilotaż podejścia zwinnego

Cel

 • Przygotowanie specyficznego dla organizacji modelu podejścia zwinnego.
 • Finalny model będzie uzupełniony o potrzebne korekty po zakończeniu pilotażu.
 • Weryfikacja modelu w rzeczywistości biznesowej.
 • Wdrożenie rekomendacji podnoszących skuteczność i efektywność wytwarzania i utrzymywania produktów/usług,
 • Modelowanie pożądanych nowych praktyk i zachowań w zespole.

Zakres 

Przygotowanie modelu

 • Omówienie modelu bazowego i rekomendowanych ról z Zarządem.
 • Wypracowanie planu wdrożenia modelu bazowego (roadmapa zmian).
 • Podsumowanie ustaleń w formie prostej i przyjaznej dla użytkownika dokumentacji.

Wdrożenie modelu

 • Kick off pilotażu, podczas którego komunikujemy nowy model i przebieg wdrożenia.
 • Podczas pilotażu modelu bazowego konsultant (Agile Coach) zapewnia bieżący nadzór i wsparcie we wdrożeniu asystując w pracy 1 zespołu. Zapewnia „parasol ochronny” i maksymalizuje w ten sposób skuteczność wdrożenia pożądanego procesu.
 • Coach asystuje w ustalonych, kluczowych momentach procesu. Przy pierwszej iteracji coach wspiera wszystkie zdarzenia. Wraz z postępem wdrożenia zakres jego wsparcia jest skalowalny.
 • Dodatkowo: asysta Coacha może być wykorzystywana do indywidualnej pracy w formule 1:1 z kluczowymi uczestnikami zespołu pilotażowego. Dzięki temu zwracamy uwagę uczestników pilotażu na ich osobiste silne strony i obszary do rozwoju. Stwarzamy im przestrzeń do szybkiego dostarczenia wiedzy „szytej na miarę”.

Metoda

 • Warsztat z Zarządem – 1 dzień
 • Opracowanie dokumentacji
 • Konsultacje w siedzibie (1 dniowe) lub konsultacje zdalne (via Skype/mail/telefon)

Produkt

Dostosowany do specyfiki Klienta model pracy w podejściu zwinnym – proces zarządzania projektem zwinnym.

Czas trwania: około 3 miesiące.