Phone: +48 694 773 553

PRINCE2® Foundation

2-dniowe szkolenie akredytowane 

Opis szkolenia 

Projects in Controlled Environments (PRINCE2®) to szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami, która w spójny i precyzyjny sposób układa proces zarządzania projektem, wspomaga kierowników i zespoły projektowe. Metodyja PRINCE2® osadzona jest na jasnych zasadach, które mimo że niezbędne, są często pomijane w codziennej pracy. Metodyka jest wyposażona w zestaw tematów oraz procesów, które pomagają kierownikowi projektu znacząco zwiekszyć szanse na sukces projektu. PRINCE2® dostarcza również rozbudowany katalog narzędzi zarządczych wraz z sugerowaną zawartością.

 • PRINCE2® może być wykorzystywany w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie Practitioner.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy i wybranych umiejętności w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2®.
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, tematów, procesów oraz narzędzi zarządzania projektem.
 • Uzyskanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy biur zarządzania projektami oraz innych struktur wsparcia projektów
 • Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metodyki zarządzania projektami.
 • Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji.
 • Poznanie poszczególnych etapów projektu w ujęciu PRINCE2® oraz działań podejmowanych w obrębie tych etapów.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianami, ryzykiem, jakością w projektach.
 • Poznanie możliwości skalowania oraz dostosowania metodyki PRINCE2® do projektów o różnej wielkości i w różnych branżach.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.
 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®
 2. Pryncypia PRINCE2® – nadrzędne zasady PRINCE2®
 3. Temat: Uzasadnienie Biznesowe – osadzenie projektów w biznesie, cele biznesowe projektu
 4. Temat: Organizacja – role i obowiązki w PRINCE2®
 5. Proces: Przygotowanie Projektu – zasady planowania wstępnego i otwierania projektu
 6. Proces: Inicjowanie Projektu – zasady planowania etapów projektu oraz szczegółów dotyczących produktów i budżetu
 7. Temat: Jakość – zarządzanie jakością w projekcie
 8. Temat: Plany – metody oraz techniki planowania w PRINCE2®
 9. Proces: Sterowanie Etapem – operacyjne zarządzanie projektem
 10. Temat: Ryzyko – planowanie i zarządzanie ryzykiem
 11. Temat: Zmiana – metody oraz zasady wprowadzania zmian w projekcie
 12. Proces: Zarządzanie Końcem Etapu – obowiązki, techniki i narzędzia związane
  z oddawaniem ukończonych etapów
 13. Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem – rola kadry zarządzającej w projekcie
 14. Temat: Postępy – sposoby i techniki badania postępów w projekcie
 15. Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – delegowanie i kontrola realizacji produktów projektu
 16. Proces: Zamykanie Projektu – obowiązki związane z zamknięciem projektu
 17. Egzamin PRINCE2® na poziomie Foundation

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski lub inny
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (opcjonalnie – cena zakupu 350 zł)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 33 punktów z 60 (tj. 55%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu to 850 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

PRINCE2® Foundation

od 800 zł

netto

W cenie szkolenia:

 • 2 dni pracy z trenerem
  na sali szkoleniowej
 • materiały edukacyjne
 • lunch
 • przerwy kawowe

Dodatkowo

 • egzamin 850 zł netto
 • oficjalny podręcznik 350 zł netto
Close Menu