Scrum a Agile, czym różni się jedno od drugiego?

Agile i Scrum – dwa słowa, które wpisane zostały w słownik zarządzania już na dobre, jednak ich definicje wciąż są często mylone. Czym te dwa pojęcia różnią się od siebie? Czy można używać ich zamiennie? Wszystkiego dowiecie się z tego artykułu.

Filozofia Agile

Cofnijmy się do 2001 roku. To właśnie wtedy, na wyjeździe narciarskim w górach Utah, powstał dokument, który stanowi podwalinę dzisiejszego zwinnego zarządzania – Manifest Agile (ang. Agile Manifesto). 

W Manifeście zawarte zostały najważniejsze zasady oraz sposób podejścia do rozwijania produktów, a przede wszystkim oprogramowania. Dokument ten kształtuje filozofię i postawę w stosunku do pracy, która oparta jest na na silnej współpracy i relacji, a także szybkim reagowaniu i dostosowywaniu się do zmian. We wprowadzaniu w życie tej filozofii może okazać się przydatne dwanaście ogólnych zasad, które sformułowali twórcy Agile Manifesto.

Model Scrum

Pierwsze ogólne założenia Scruma opublikowano w 1986 roku, w artykule “The New New Product Development Game”, w czasopiśmie Harvard Business Review, którego autorami byli Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka. 

Scrum jest frameworkiem, czyli pewnego rodzaju strukturą, który pozwala na zarządzanie projektami. Proponuje on konkretne rozwiązania, ścieżkę, którą należy podążać, aby osiągnąć zamierzony cel. 

W tym modelu praca odbywa się w ściśle sprecyzowanych okresach czasu, nazywanych Sprintami. Na każdy ze Sprintów składa się kilka obowiązkowych punktów: Sprint Planning (Planowanie Sprintu), Daily Scrum (krótkie, codziennie spotkania dotyczące bieżącej pracy), Sprint Review (podsumowanie i prezentacja efektów osiągniętych podczas Sprintu) i Sprint Retrospective (wyciągnięcie wniosków i zastanowienie się nad ulepszeniem procesu). Wszystko tutaj jest uporządkowane, a sam model Scrum “prowadzi za rękę” i pokazuje kolejne etapy pracy. 

Scrum a Agile, czym się różnią, gdzie pokrywają?

Po zapoznaniu się z definicjami na pewno zauważyliście już różnice pomiędzy Scrum i Agile. Przede wszystkim Agile jest pojęciem szerszym. Jest on bardziej sposobem myślenia o pracy, filozofią, podejściem do dostarczania wartościowych produktów. Agile jest również “słowem-parasolem” pod którym kryją się bardziej dokładne metody zarządzania pracą, które opierają się na zasadach sformułowanych w Agile Manifesto.  Scrum natomiast jest narzędziem, który możemy bezpośrednio wdrożyć i wykorzystać w naszej pracy. Agile powie, gdzie powinniśmy dotrzeć, a Scrum pokaże gdzie skręcić i jak to zrobić. 

Nie można jednak zaprzeczyć, że zarówno Scrum, jak i Agile mają ze sobą wiele wspólnego. Gdyby odrzucić chronologię (początki Scruma to 1986 rok, Agile Manifesto powstało w 2001 roku) moglibyśmy stwierdzić, że Scrum oparty jest o Agile’ową filozofię. Znajdziemy w nim odzwierciedlenie wszystkich wartości zawartych w 12 zasadach Agile, między innymi takich jak: elastyczność, lekkość, iteracyjność, empiryzm i koncepcję ciągłego doskonalenia. 

Mieszanie tych dwóch pojęć wynika z tego, że najwięcej zarządzanych zwinnie organizacji na świecie w swojej pracy korzysta właśnie ze Scruma (według 15th Annual State Of Agile Report z 2021 roku, aż 66%). To sprawia, że wiele osób utożsamia Scrum z Agile, ponieważ nie znają innych metod. 

Agile czy Scrum? Oto jest pytanie

Nie da się ocenić, czy “lepszy będzie Scrum, czy może Agile”, gdyż pełnią one inne funkcje. Agile odpowiada za myślenie, Scrum za działanie. Należy jednak pamiętać, że wybierając Scruma jako nasz sposób pracy, nie możemy odciąć się od filozofii i zasad, które daje nam zwinne zarządzanie. 

Natomiast chcąc działać zgodnie z pryncypiami Agile, niekoniecznie musimy wybrać model, który proponuje Scrum. Istnieje wiele innych metod, które korzystają z tej filozofii, m.in.: Programowanie ekstremalne (XP programming), Lean, Agile Unified Process (AUP), Feature Driven Development (FDD), Test-driven development (TDD), DSDM Atern, Agile Project Management czy Kanban.

* * *

Jednym zdaniem, określając różnicę między Scrum a Agile moglibyśmy powiedzieć, że Agile jest jak kwiat, a Scrum jak róża. Nie każdy kwiat jest różą, ale każda róża jest kwiatem i to zdecydowanie najpopularniejszym! 🙂 Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi udało się Wam zrozumieć tę subtelną różnicę.

Dodaj komentarz

2 × 1 =