Scrum Master – kto to jest i czym się zajmuje?

Dla wielu osób metodyki zwinne są czarną magią. Niektórzy nie do końca rozumieją to narzędzie pracy. Scrum Master w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie. To właśnie osoba na tym stanowisku czuwa nad zespołem i projektami, aby doprowadzić je do końca. Czym się zajmuje i jak wygląda jego praca? Przeczytajcie nasz artykuł!

Czym jest Scrum?

Zacznijmy od początku. W celu zrozumienia specyfiki pracy Scrum Mastera trzeba przypomnieć sobie, czym jest sam Scrum. Metodyka została opracowana w 1986 roku, a jej założeniem jest przede wszystkim zwinne i efektywne podejście do tworzenia nowych technologii, produktów czy usług. Opiera się na filarach takich jak: odwaga, szacunek, otwartość oraz skupienie i zaangażowanie. 

Scrum jest strukturą, pozwalającą zarządzać projektami, proponuje konkretne rozwiązania, dzięki którym możemy osiągnąć zamierzone cele.

Kim jest Scrum Master?

Mimo istnienia przewodnika po Scrumie i manifestu Agile, wiele zespołów potrzebuje kogoś, kto będzie tym wszystkim zarządzał i kierował. W trakcie trwania projektów niezbędna jest osoba, która doskonale rozumie założenia metodyk zwinnych. 

Najprościej mówiąc Scrum Master jest mistrzem Scruma i osobą, która czuwa nad zespołem, dając mu wsparcie. Jego miarą sukcesu są rezultaty wykonywanej pracy i końcowe efekty. Pomaga on zespołowi zrozumieć teorię oraz praktykę metodyki, a także realizować jej założenia.

Najczęściej przyjmuje rolę obserwatora, dzięki temu może wyłapywać pojawiające się błędy oraz usuwać wszelkie przeszkody, które napotyka zespół. Warto dodać, że nie musi on sam zastanawiać się jak rozwiązywać konkretne problemy. Ważne jest, aby potrafił je nazwać, przedstawić w zespole oraz podjąć dyskusję i odpowiednie kroki w celu ich eliminacji. 

Scrum Master to jednocześnie doradca, trener i manager, oddany wartościom i zasadom Scrum, wspiera Product Ownera, zespół developerski oraz firmę. 

Czym zajmuje się Scrum master?

Warto zaznaczyć, że zadaniem Scrum Mastera nie jest narzucanie swoich poglądów, a jedynie wyciąganie wniosków ze swoich obserwacji. Osoba na tym stanowisku nie odpowiada za przydzielanie zadań członkom zespołu czy wybór technologii wykorzystywanych w ramach realizacji danego projektu. 

Jest jednak odpowiedzialna za następujące aspekty:

 • wsparcie zespołu w zakresie organizacji czasu i pracy,
 • komunikację z zespołem w zakresie zmian projektowych,
 • podejmowanie działań w przypadku pojawienia się problemów podczas realizacji danego projektu,
 • doskonalenie procesu dostarczania wysokiej jakości produktów czy usług,
 • odpowiadanie za sprawność komunikacji w zespole,
 • dbanie o relacje i dobrą atmosferę wśród współpracowników.

Jak zostać Scrum Masterem?

Scrum Master to bardzo wymagający zawód. Osoby, które są zainteresowane tą ścieżką kariery, muszą mieć odpowiednie kompetencje. Zawód nie zmusza do posiadania wykształcenia informatycznego, jednak wiedza z zakresu IT jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie procesu danego projektu oraz wpływa na komunikację z zespołem. 

Co cechuje dobrego Scrum Mastera?

 • Zdolność motywowania innych osób.
 • Wytrwałość w dążeniu do celu.
 • Kreatywny, otwarty umysł.
 • Umiejętność nawiązywania relacji.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność przekazywania wiedzy.

Na rynku najbardziej pożądanymi kandydatami są osoby certyfikowane. Oficjalne potwierdzenie umiejętności i posiadanej wiedzy daje pracodawcy gwarancję odpowiednich kompetencji. W Polsce można uzyskać taki certyfikat za pomocą dwóch jednostek: scrum.org oraz Scrum Alliance.

Szkolenie na Scrum Mastera

W naszej ofercie znajdziecie szkolenie, które przygotuje Was do pracy na stanowisku Scrum Mastera. Przygotowujemy uczestników w zgodzie z założeniami filozofii Agile, uczymy technik i narzędzi pracy warsztatowej oraz aspektów facylitacji i coachingu, które pozwolą efektywnie wdrażać i zarządzać Scrumem w organizacji, a tym samym podnosić efektywność zespołów. 

W toku szkolenia przygotowujemy również do egzaminu Professional Scrum Master pierwszego stopnia, dzięki któremu można pozykać certyfikat poświadczający posiadane umiejętności.

Dla zainteresowanych szkoleniem 👉🏾 https://mindstream.pl/szkolenie-scrum-master-ld/ 

Źródła:


Dodaj komentarz

dziewiętnaście + 20 =