Design Thinking – efektywny proces projektowania rozwiązań dla klientów

 

Opis szkolenia 

Design Thinking to sposób pracy oparty na myśleniu projektowym, którego celem jest rozwiązywanie skomplikowanych problemów czy radzenie sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Bazuje na kreatywnym i innowacyjnym podejściu do tematu, którego głównym założeniem jest skupienie się na potrzebach tzw. użytkowników końcowych. Design Thinking wykorzystuje wiele narzędzi kreatywnego myślenia, analizy i diagnozy klientów czy tworzenia prototypów i prowadzenia testów. Z powodzeniem może być wykorzystywany przez wszystkie typy organizacji, które chcą wspierać kulturę innowacji i koncentrować się w swojej pracy na szukaniu rozwiązań.

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z procesu Design Thinking wraz z kilkunastoma narzędziami wykorzystywanymi w ramach tego procesu.

Osią całego szkolenia będzie autorska gra symulacyjna „Grand Hotel”, która oparta jest na procesie Design Thinking. Gracze wcielą się w rolę projektantów innowacyjnego hotelu w całości opartego na potrzebach przyszłych klientów. Narracja gry będzie połączeniem fabuł między innymi z takich filmów, jak Grand Budapest Hotel i Ocean’s Thirteen. Gra ma charakter zespołowy (każdy zespół będzie posiadał kilku członków). Jest to też gra kooperacyjna, a nie rywalizacyjna. Zatem zadaniem graczy będzie współpraca dla wspólnego celu. Dzięki temu w bezpiecznych warunkach szkoleniowych uczestnicy będą mogli od razu przećwiczyć nowo poznane techniki i narzędzia Design Thinking.

Wybrane metody pracy podczas szkolenia to:

 • Autorska gra szkoleniowa „Grand Hotel”
 • Praca grupowa
 • Case study
 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Burza mózgów
 • Facylitacja

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników wiedzy w zakresie głównych założeń procesu Design Thinking.
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi wspierających projektowanie efektywnych rozwiązań dla klientów.
 • Rozwój sposobów myślenia projektantów, który skupia się na innowacyjności i użyteczności rozwiązań dla klientów i użytkowników końcowych.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów projektowych
 • Specjaliści odpowiedzialni za rozwój usług i produktów
 • Osoby pracujące w działach obsługi klienta, B&R czy jakości
 • Zewnętrzni trenerzy i konsultanci wspierający organizacje w rozwoju usług i produktów
 • Wszyscy zainteresowani kulturą innowacji

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie pięciu etapów procesu Design Thinking.
 • Poznanie i w praktyczny sposób przećwiczenie kilkunastu narzędzi Design Thinking, z których uczestnicy będą mogli skorzystać od razu po szkoleniu.
 • Zrozumienie znaczenia empatyzacji w procesie tworzenia usług i produktów dla klientów.
 • Podniesienie swoich kompetencji z zakresu badania potrzeb i oczekiwań klientów w tym prowadzenia wywiadów.
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobów generowania pomysłów i ich selekcji oraz technik pracy kreatywnej pomocnej w codziennej pracy projektowej.

Agenda szkolenia

MODUŁ 1 – DESIGN THINKING

 • Podstawowe informacje o procesie Design Thinking
 • Obszary zastosowań – wybrane case studies
 • Wady i zalety wykorzystania

MODUŁ 2 – FAZA I – EMPATYZACJA

1. Poznanianie użytkownika końcowego

 • Cele fazy Empatyzacji
 • Narzędzia Empatyzacji:
  • Karta wywiadu
  • Mapa empatii
  • Persona
  • Ścieżka doświadczeń Klienta
  • Mapa interesariuszy

2. Gra szkoleniowa „Grand Hotel” – Empatyzacja
Praktykowanie nowo poznanej wiedzy i narzędzi z fazy Empatyzacji w ramach przygotowanego scenariusza gry szkoleniowej. Zadaniem uczestników/graczy będzie poznanie potrzeb klientów.

3. Omówienie pierwszej części gry według modelu DATA

MODUŁ 3 – FAZA II – DEFINIOWANIE PROBLEMU

1. Wyzwanie projektowe

 • Cele fazy Definiowanie problemu
 • Narzędzie do definiowania problemu:
  • Wyzwanie projektowe

2. Gra szkoleniowa „Grand Hotel” – Definiowanie problemu
Celem graczy będzie zaprojektowania wyzwania projektowego na podstawie przeprowadzonych we wcześniejszej fazie badań i analiz klientów.

3. Omówienie drugiej części gry według modelu DATA

MODUŁ 4 – FAZA III – GENEROWANIE POMYSŁÓW

1. Ideacja

 • Cele fazy Generowania pomysłów
 • Narzędzia Generowania pomysłów:
  • Techniki pracy kreatywnej
  • Techniki selekcji pomysłów
  • Story board
  • Metoda Kurta Vonneguta

2. Gra szkoleniowa „Grand Hotel” – Generowanie pomysłów
W tej części gry zadaniem graczy będzie wygenerowanie, jak największej liczby pomysłów rozwiązania problemów klientów, a następnie dokonanie selekcji tych najlepszych.

3. Omówienie trzeciej części gry według modelu DATA

MODUŁ 5 – FAZA IV – PROTOTYPOWANIE

1. Budowanie prototypu

 • Cele fazy Prototypowania
 • Narzędzie pomocne podczas prototypowania:
  • Karta prototypu

2. Gra szkoleniowa „Grand Hotel” – Prototypowanie
Gracze będą budować prototyp rozwiązania dla klientów zgodnie z ideą Design Thinking. Wykorzystają w tym celu dostarczone przez trenera materiały.

3. Omówienie czwartej części gry według modelu DATA

MODUŁ 6 – FAZA V – TESTOWANIE

1. Testy prototypów

 • Cele fazy Testowania
 • Narzędzie pomocne podczas testowania:
  • Scenariusz testów

2. Gra szkoleniowa „Grand Hotel” – Testowanie
Gracze w ostatniej już fazie gry (jak i procesu Design Thinking) przeprowadzą wraz z użytkownikami końcowymi testy przygotowanych prototypów

3. Omówienie ostatniej części gry według modelu DATA

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia  9.00 – 16.00

 

Design Thinking

Wycena indywidualna


W cenie szkolenia: