ITIL® 4 Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Opis szkolenia 

ITIL (ang. IT Infrastructure Library) to uznane i powszechnie stosowane podejście do zarządzania usługami IT oparte o najlepsze praktyki, rozwijane od połowy lat osiemdziesiątych XX w. W najnowszej, czwartej wersji obejmuje nie tylko zarządzanie usługami IT, ale również wszelkimi usługami biznesowymi, które są realizowane w oparciu o usługi informatyczne. W dobie tak zwanej transformacji cyfrowej rozwiązania informatyczne stały się nie tylko integralną częścią niemal każdego biznesu, ale i podstawą jego działania. Wiele spraw można obecnie załatwić zdalnie, przez Internet, będąc w podróży czy pozostając w domu. Coraz częściej codzienną pracę zawodową wielu ludzi również wykonuje zdalnie. Takie możliwości stwarzają wszechobecne rozwiązania informatyczne i stale rozwijająca się sieć globalna.
Właściwe zarządzanie usługami IT oraz wszelkimi usługami, które są realizowane dzięki usługom IT jest koniecznością we współczesnych przedsiębiorstwach. Pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej, relacji z klientami, właściwe wykorzystanie doświadczeń użytkowników i Klientów (Ux/Cx) korzystających z usług, jak również dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców dzięki mechanizmom sieciowym i rozwiązaniom mobilnym.
ITIL, który powstał z inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii w latach 80 XX w., jest obecnie rozwijany przez spółkę Axelos, w której rząd brytyjski jest jednym z dwóch udziałowców. Najnowsza czwarta już wersja ITIL została napisana praktycznie od nowa, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku, który zmienia się w szybkim tempie i cały czas wprowadza nowe mechanizmy. Uwzględnienie takich rozwiązań jak Lean Management, Agile, DevOps, Cloud czy Blockchain w najnowszej wersji ITIL gwarantuje, że najnowsza biblioteka najlepszych praktyk zarządzania usługami w pełni odpowiada potrzebom współczesnych organizacji, umożliwiając zrozumienie roli strumienia tworzenia wartości dostarczanej Klientom poprzez wszelkie cyfrowo wspierane usługi.

 • Szkolenie ITIL Foundation jest na poziomie podstawowym.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania usługami zgodnie z biblioteką najlepszych praktyk ITIL.
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: kluczowych koncepcji, wskazówek, procesów oraz praktyk zarządzania usługami.
 • Uzyskanie certyfikatu ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

Grupa docelowa

 • Kierownicy działów i zespołów IT
 • Kierownicy i pracownicy działów nieinformatycznych korzystających z usług IT
 • Liderzy i pracownicy zespołów utrzymania i wsparcia usług IT
 • Osoby zajmujące się sprzedażą usług IT
 • Wszyscy pracownicy działów IT zarządzanych zgodnie z ITIL

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metodyki zarządzania usługami.
 • Poznanie roli usług IT we wsparciu wszelkich usług współczesnego przedsiębiorstwa.
 • Poznanie pryncypiów, wskazówek praktyk i procesów ITIL®.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ITIL® Foundation. Potwierdzi on nabytą wiedzę i umiejętności. Certyfikat ITIL będzie przydatny, gdy planuje się pracować w zagranicznej korporacji. Jego posiadania często wymagają rekruterzy. Warto uzyskać go również wtedy, kiedy jest się ukierunkowanym na rozwój i coraz skuteczniejsze zarządzanie usługami IT.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania usługami
 2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
 3. Cztery wymiary zarządzania usługami
 4. Pojęcie Strumienia Wartości Usługi (ang. Service Value Stream)
 5. Praktyki zarządcze ITIL
  Ogólne praktyki zarządzania
  Usługowe praktyki zarządzania
  Techniczne praktyki zarządzania
 6. Podsumowanie wiedzy o ITIL® 4
 7. Przygotowanie do egzaminu końcowego
 8. Egzamin ITIL® 4 Foundation (w wersji online egzamin odbywa się po szkoleniu, w odpowiednim dla zdającego czasie) 

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki angielski lub autorski podręcznik: język polski 

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 75 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin ITIL w języku, który nie jest dla nich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 26 punktów, czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 26 punktów z 40 (tj. 60 %).
 • Egzamin ITIL® Foundation nie jest w cenie szkolenia. Egzamin jest obowiązkowy. 

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00 (egzamin poza czasem szkolenia)
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00 (egzamin poza czasem szkolenia)

 

ITIL® 4 Foundation

od 550 zł

netto

 

– szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo