Management 3.0 Fundamentals Online Workshop 

Czym jest management 3.0 

Management 3.0 innowacyjny sposób rozumienia zarządzania oraz przywództwa. Opiera się na metodykach zwinnych (Agile) i w swoim zakresie skupia wiedzę dotyczącą motywowania i angażowania zespołu, komunikacji, przywództwa, a także wprowadzania zmian w organizacji. Management 3.0 to również szereg technik usprawniających zarządzanie zespołem. 
Przywództwo w rozumieniu Management 3.0 to zarządzanie pojmowane w kategoriach odpowiedzialności. To podejście skupia się na współpracy, budowaniu i uświadamianiu wspólnych celów. Opiera się na  budowaniu zaangażowania zespołu, które prowadzi do zwiększenia efektywności w działaniu. Twórcą Management 3.0 jest Jurgen Appelo –  praktyk, wizjoner  i pasjonat innowacyjnego zarządzania. W 2010 roku wydał książkę pod tytułem Management 3.0, rozpoczynając tym samym globalny ruch prowadzący do innego spojrzenia na zarządzanie zespołem i organizacją. 
 

Cel i korzyści z udzialu w szkoleniu

Podczas udziału w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do budowania i rozwijania organizacji. Będą potrafili zastosować nowa wiedzę w praktyce. Zrozumienie wpływu Management 3.0 na pracę zespołów pozwoli zwiększyć ich efektywność i satysfakcję z pracy wśród pracowników

Uczestnicy szkolenia uzyskają:

 • Znajomość zasad dotyczących innowacyjnego zarządzania zespołami.
 • Wzrost umiejętności i kompetencji menedżerskich.
 • Wiedzę na temat zwinnych metod zarządzania,
  a także i ich wykorzystanie w praktyce.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują międzynarodowy certyfikatem Management 3.0 Fundamentals

Grupa docelowa

 • Managerowie Zmian i liderzy zespołów
 • CEO oraz managerowie HR
 • Kierownicy projektów
 • Właściciele Produktów
 • Członkowie zespołów pracujących w Agile
 • Każdy, kto czuje “w sercu” Agile i chce usprawnić pracę swoją oraz swojego zespołu

Program szkolenia

1. Moduł: Zarządzanie Systemem, nie Ludźmi
 • Zwinny Leadership
 • Management 1.0, 2.0 i 3.0
 • Pryncypia Management 3.0
2. Moduł: Złożoność
 • Myślenie o złożoności
 • Różnice między złożonością a skomplikowaniem
 • VUCA w biznesie
3. Moduł: Jak Angażować Ludzi i Zespoły
 • Motywacja i zaangażowanie
 • Rodzaje motywacji oraz techniki wzmacniania
 • Budowanie motywatorów (Moving Motivators)
 • 7 poziomów delegowania (Delegation Pocer)
4.  Moduł: Zdalne Zespoły
 • Jak prowadzić zdalne zespoły
 • Dobre praktyki zarządzania zdalnego
5. Moduł: Jak Wszystko i Zawsze Ulepszać
 • Jeszcze lepszy feedback (Kudo Cards)
 • Sukces i porażka

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki polski (85 zł), język angielski (300 zł)
 

Certyfikacja – informacja o licencji

 • Szkolenie Management 3.0 Fundamentals jest licencjonowane (www.management30.com)

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe (10h)
 • Standardowe godziny szkolenia online 9.00 – 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w tylko formie online

Zalecenia do szkolenia online

 • Komputer z kamerą (zalecane jest, by kamera była włączona przez cały czas trwania szkolenia)
 • Bardzo rekomendowane jest zestaw słuchawkowy z mikrofonem
 • Połączenie internetowe nie mniejsze niż 10mbps
 • Ciche miejsce, by móc skupić się jedynie na szkoleniu 🙂 

Management 3.0


Fundamentals Online

 

od 1600 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo