Nasze szkolenie Management 3.0

Management 3.0

Czym jest Management 3.0?

Management 3.0 to przede wszystkim kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk zwinnych. Jego twórcą jest Jurgen Appelo, który na bazie swoich własnych doświadczeń uznał, że zespołami można zarządzać lepiej, efektywniej i w oparciu o inne zasady niż dotychczas. Testując nowe sposoby pracy skoncentrował się przede wszystkim na ludziach. Doświadczenia Jurgena Appelo pokazały, że wartości i zasady Agile stosowane w zarządzaniu projektami można wykorzystać w zarządzaniu różnymi zespołami. 

Management 3.0 to zwinne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji. Jest to nowoczesna wiedza na tematy obejmujące zagadnienia, takie jak: motywacja, wprowadzanie zmian do organizacji, przywództwo, komunikacja. Pokazuje techniki zarządzania zespołem. Pomaga budować organizację na zasadach zwinnych, opartych na metodykach Agile. Na nowo definiuje przywództwo i zarządzanie jako odpowiedzialność oraz określa, w jaki sposób pracować wspólnie, osiągać wspólne cele i poprawiać efektywność działania. Jest to idealne szkolenie dla osób otwatych na polepszenie swojego stylu przywództwa, którzy czują potrzebę innowacji i zmian. Management 3.0 stworzył fachowiec i pasjonat w dziedzinie zarządzania Jurgen Appelo, wydając w 2010 r. książkę pod tym samym tytułem. Od tamtej pory Management 3.0 stał się globalnym ruchem związanym z nową refleksją i podejściem do zarządzania.


Dla kogo jest Management 3.0?

Management 3.0 to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chciałby usprawnić swoją organizację. Z tego po podejścia skorzystają więc: Liderzy wszelkich zespołów, managerowie, kierownicy projektów, właściciele produktów, CEO, Dyrektorzy i Managerowie HR. 


Jakie są korzyści z uczestnictwa Management 3.0 

Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia, dzięki którym będą w stanie skutecznie budować i rozwijać swoje zespoły i organizację. Poznają wpływ metod Management 3.0 na pracę grupy. Podniosą swoje kompetencje managerskie. Nauczą się wykorzystywać metody i narzędzia Agile na codzień.