PRINCE2® 6th edition Foundation – szkolenie akredytowane 

Opis szkolenia 

Projects in Controlled Environments (PRINCE2® 6th edition) to szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami, która w spójny i precyzyjny sposób układa proces zarządzania projektem, wspomaga kierowników i zespoły projektowe. Metodyka PRINCE2® 6th edition osadzona jest na jasnych zasadach, które mimo ze niezbędne, są często pomijane w codziennej pracy. Metodyka jest wyposażona w zestaw tematów oraz procesów, które pomagają Kierownikowi Projektu znacząco zwiększyć szanse na sukces projektu. PRINCE2® 6th edition dostarcza również rozbudowany katalog narzędzi zarządczych wraz z sugerowaną zawartoscią.

 • PRINCE2® 6th edition może być wykorzystywany w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie

       Practitioner.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy i wybranych umiejętności w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2® 6th edition.
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, tematów, procesów oraz narzędzi zarządzania projektem.
 • Uzyskanie certyfikatu PRINCE2® 6th edition Foundation.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy biur zarządzania projektami oraz innych struktur wsparcia projektów
 • Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia

 •  Poznanie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metodyki zarządzania projektami.
 • Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w podejmowanie
 • Poznanie poszczególnych etapów projektu w ujęciu PRINCE2® 6th edition oraz działań podejmowanych w obrębie tych etapów.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2® 6th
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2® 6th
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianami, ryzykiem, jakością w
 • Poznanie możliwości skalowania oraz dostosowania metodyki PRINCE2® 6th edition do projektów o rożnej wielkości i w różnych
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2^ 6th
 • Zwiększenie szans na osiqgnięcie sukcesu projektu, w tym założonych
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2^ 6th edition

Agenda szkolenia

 1.  Wprowadzenie do metodyki PRINCE2^ 6th edition
 2. Pryncypia PRINCE2^ 6th edition – nadrzędne zasady PRINCE2^ 6th edition
 3. Temat: Uzasadnienie Biznesowe – osadzenie projektów w biznesie, cele biznesowe projektu
 4. Temat: Organizacja – role i obowiązki w PRINCE2 6th edition
 5. Proces: Przygotowanie Projektu – zasady planowania wstępnego i otwierania projektu
 6. Proces: Inicjowanie Projektu – zasady planowania etapów projektu oraz szczegółów dotyczących produktów i budżetu
 7. Temat: Jakość – zarządzanie jakością w projekcie
 8.  Temat: Plany – metody oraz techniki planowania w PRINCE2® 6th edition
 9.  Proces: Sterowanie Etapem – operacyjne zarządzanie projektem
 10.  Temat: Ryzyko – planowanie i zarządzanie ryzykiem
 11.  Temat: Zmiana – metody oraz zasady wprowadzania zmian w projekcie
 12. Proces: Zarządzanie Końcem Etapu – obowiązki, techniki i narzędzia związane z oddawaniem ukończonych etapów
 13. Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem – rola kadry zarządzającej w projekcie
 14. Temat: Postępy – sposoby i techniki badania postępów w projekcie
 15. Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – delegowanie i kontrola realizacji produktów projektu
 16. Proces: Zamykanie Projektu – obowiązki związane z zamknięciem projektu
 17.  Egzamin PRINCE2® 6th edition na poziomie Foundation

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materia)y edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski lub inny
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (opcjonalnie – cena zakupu 400 zł netto)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytañ
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 33 punktów z 60 (tj. 55%)
 • Egzamin nie jest w cenie Egzamin jest obowiązkowy. Koszt egzaminu – 850 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne – 3 dni (egzamin trzeciego dnia szkolenia)
 • Szkolenie online – 3 dni (egzamin poza szkoleniem)
 • Punkty PDU: 21 / 12

PRINCE2® 6th edition

Foundation

od 550 zł

netto

 

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo