PRINCE2® 6th edition Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem 

Opis szkolenia PRINCE2® Foundation

Projects in Controlled Environments (PRINCE2® 6th edition) to szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami, która w spójny i precyzyjny sposób układa proces zarządzania projektem, wspomaga kierowników i zespoły projektowe. Metodyka PRINCE2® 6th edition osadzona jest na jasnych zasadach, które mimo ze niezbędne, są często pomijane w codziennej pracy. Metodyka jest wyposażona w zestaw tematów oraz procesów, które pomagają Kierownikowi Projektu znacząco zwiększyć szanse na sukces projektu. PRINCE2® 6th edition dostarcza również rozbudowany katalog narzędzi zarządczych wraz z sugerowaną zawartoscią.

 • PRINCE2® 6th edition może być wykorzystywany w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie Practitioner.

Cel szkolenia PRINCE2® Foundation

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy i wybranych umiejętności w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2® 6th edition.
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, tematów, procesów oraz narzędzi zarządzania projektem.
 • Uzyskanie certyfikatu PRINCE2® 6th edition Foundation.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy biur zarządzania projektami oraz innych struktur wsparcia projektów
 • Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia PRINCE2® Foundation

 •  Poznanie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metodyki zarządzania projektami.
 • Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w podejmowanie
 • Poznanie poszczególnych etapów projektu w ujęciu PRINCE2® 6th edition oraz działań podejmowanych w obrębie tych etapów.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2® 6th
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2® 6th
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianami, ryzykiem, jakością w
 • Poznanie możliwości skalowania oraz dostosowania metodyki PRINCE2® 6th edition do projektów o rożnej wielkości i w różnych
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2^ 6th
 • Zwiększenie szans na osiqgnięcie sukcesu projektu, w tym założonych
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® 6th edition

Agenda szkolenia PRINCE2® Foundation

1. Pryncypia PRINCE2®
2. Charakterystyka projektów

 • 6 aspektów efektywności projektu
 • 4 zintegrowane elementy PRINCE2®
 • 7 pryncypiów
 • Środowisko klient/dostawca
 • Szerszy kontekst realizacji projektu

3. Model procesowy PRINCE2®

 • Dostosowanie (i przyjęcie) PRINCE2®
 • Co może być dostosowane?
 • Obowiązki w obszarze dostosowania

4. Proces: przygotowanie projektu
5. Proces: inicjowanie projektu
6. Organizacja

 • Interesariusze projektu
 • Trzy grupy interesów w projekcie
 • Poziomy zarządzania
 • Zespół zarządzania projektem

7. Role i obowiązki

 • Zasady łączenia ról

8. Uzasadnienie biznesowe

 • Wyniki, rezultaty, korzyści
 • Szerszy kontekst uzasadnienia biznesowego

9. Plany

 • Poziomy planów
 • Planowanie oparte na produktach
 • Określenie i analizowanie produktów
 • Dalsze kroki planowania
 • Etapy projektu

10. Ryzyko

 • Pojęcia dotyczące ryzyka
 • Jak opisywać ryzyko
 • Typy reakcji na ryzyko
 • Procedura zarządzania ryzykiem
 • Identyfikowanie ryzyk

11. Zmiana

 • Konfiguracja i jej zmiana
 • Procedura zarzadzania zagadnieniami i zmianami

12. Jakość

 • Planowanie i kontrola jakości
 • Nadzór projektu a nadzór jakości
 • Jakość produktu końcowego projektu

13. Proces: sterowanie etapem
14. Proces: zarządzanie dostarczaniem produktów
15. Postępy

 • Poziomy delegowania i raportowania
 • Gdzie definiowane są tolerancje?

16. Proces: zarządzanie końcem etapu
17. Proces: zamykanie projektu
18. Proces: zarządzanie strategiczne projektem

 

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materia)y edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski lub inny
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski

Certyfikacja – informacja o egzaminie PRINCE2® Foundation

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytañ
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 33 punktów z 60 (tj. 55%)
 • Egzamin nie jest w cenie. Egzamin jest obowiązkowy. 

Czas trwania szkolenia PRINCE2® Foundation

 • min. 2 dni szkoleniowe
 • Szkolenie stacjonarne – 9:00 – 17:00 (egzamin online poza czasem szkolenia)
 • Szkolenie online – 9:00 – 16:00 (egzamin poza czasem szkolenia)

 

PRINCE2® Foundation

 

6th Edition

od 550 zł

netto

 

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo