Scrum Master

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Professional Scrum Master I

Szkolenie prezentuje perspektywy zarządzania zespołami projektowymi w oparciu o Scrum i przygotowanie do pełnienia jednej z kluczowych ról – Scrum Master.
Scrum jest jednym z najbardziej popularnych podejść zwinnych. Podejście to w odróżnieniu od metodyk tradycyjnych koncentruje się na częstszym dostarczaniu wartości dla Klienta, co istotnie wpływa na jakość współpracy. Scrum Master zarządza procesem, dba o skuteczność jego wdrożenia, współpracuje z zespołami stosując facylitację i coaching w celu podniesienia ich efektywności. Integralną częścią szkolenia jest test przygotowujący do egzaminu Scrum Master oraz warsztaty z wybranych technik pracy warsztatowej. Z badań rynkowych wynika, że skuteczność projektów, jak i ich użyteczność w metodykach zwinnych znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym.

Scrum umożliwia:

 • podniesienie poziomu satysfakcji Klientów,
 • podniesienie jakości dostarczanych rozwiązań,
 • wzrost wydajności zespołów wytwórczych,
 • realizacje projektów w określonym terminie,
 • obniżenie TCO,
 • podniesienie użyteczności funkcji w oferowanych rozwiązaniach.

Cel szkolenia

 • Pełne zrozumienie podstaw Scrum i filozofii Agile.
 • Kurs Scrum Master pozwala poznać techniki i narzędzia pracy warsztatowej oraz aspekty facylitacji i coachingu, które pozwolą efektywnie wdrażać i zarządzać Scrum w organizacji i podnosić efektywność zespołów.
 • Przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I.

Grupa docelowa

 • Uczestnicy procesów wytwórczych i produkcyjnych
 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy projektów
 • Osoby przygotowujące się do roli Scrum Master

Korzyści ze szkolenia Scrum Master

 • Podniesienie satysfakcji Klienta poprzez: częstsze dostarczanie rozwiązań, włączenie Klienta w proces tworzenia, gwarancję koncentracji na priorytetach Klienta, podniesienie poziomu użyteczności funkcji w dostarczanych rozwiązaniach.
 • Obniżenie kosztów utrzymania poprzez mniejsze TCO, wynikające z wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań i częste testowanie.
 •  Szkolenie Scrum Master daje szansę zapoznać się z pryncypiami i metodami Agile.
 • Podniesienie wydajności zespołów wytwarzających rozwiązanie o 200 – 400% w stosunku do wydajności startowej.
 • Poznanie narzędzi i praktyk potrzebnych do pracy w zespołach zwinnych.
 • Szkolenie Scrum Master dostarcza wiedzy pozwalającej na szeroki rozwój w obszarach Scrum i Agile.
 • Efektywniejsza realizacja zadań z zakresu pracy z Zespołem Developerskim, Właścicielem Produktu oraz wdrożenia podejścia Scrum w organizacji.
 • Przygotowanie do certyfikacji Professional Scrum Master I.

Agenda szkolenia Scrum Master

 1. Wstęp do Scrum
  Podejście tradycyjne i zwinne
  Filozofia Agile: Manifest i pryncypia
  Zasady w Scrum – wartości i filary w Scrum
 2. Role Scrum
  Scrum Master, Product Owner, Development Team
 3. Zdarzenia w Scrum
  Struktura Sprintu
  Sprint Planning
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
 4. Artefakty w Scrum
  Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
 5. Scrum Master – zarządzanie Scrum
  Współpraca z ludźmi i zespołami
  Scrum w organizacji
  Facylitacja i coaching
  Scrum of Scrum.
  Pojęcia/narzędzia/metody: techniki pracy warsztatowej: drzewo decyzyjne, burza mózgów, metaplan, techniki retrospektywy.
 6. Testy próbne Professional Scrum Master I

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język angielski
 • Oficjalny darmowy podręcznik: 30 języków (www.scrumguides.org/index.html)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Szkolenie nie jest szkoleniem akredytowanym, nie jest to jednak konieczne do przygotowania merytorycznego do egzaminu Professional Scrum Master I wg scrum.org
 • Egzamin testowy jedno i wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie 64 punktów z 80 (tj. 80%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu – 1000 zł.
 • Egzamin zdaje się on-line i można go zdawać pod koniec szkolenia na sali szkoleniowej lub samodzielnie po szkoleniu.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Scrum Master

od 1200 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo