Scrum Master szkolenia

Szkolenia przygotowujące do egzaminu Professional Scrum Master I

Scrum to, mówiąc szeroko, pewne podejście do zarządzania i realizacji projektów w oparciu o tzw. metodyki zwinne. Założenia są oczywiście takie, aby zwiększyć efektywność, komfort oraz wydajność pracy. Model ten opiera się dość mocno na współdziałaniu wewnątrz zespołu, nastawieniu na eliminowanie problemów i optymalizowanie podejmowanych działań. Nawet jednak zespół składający się z samych specjalistów w swojej dziedzinie potrzebuje kogoś, kto nada mu kierunek, zmobilizuje do dalszej pracy i rozwiąże problemy pojawiające się na różnych etapach prowadzonych czynności. Taką osobą jest Scrum Master, a więc osoba przygotowana do zarządzania zespołem w zgodzie z założeniami technik Scrum.

Scrum  Master – kto to?

Oczywiście bycie osobą, która odpowiada za działanie zespołu, jego kierunek i efektywność wymaga określonego zestawu umiejętności – niektóre opierają się na tzw. kompetencjach miękkich wynikających z osobowości i podejścia, lecz zdecydowana większość wymaga konkretnego przygotowania i treningu. Master Scrum to ktoś, kto pozyskał konkretną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu na radzenie sobie z wyzwaniami prowadzenia zespołu w zgodzie z metodyką Agile. Odpowiednio przeszkolona osoba, która wie, jak kierować grupą i wykorzystywać najlepsze cechy jej członków, jest w stanie:

 • podnieść poziom satysfakcji Klientów;
 • podnieść jakość dostarczanych rozwiązań;
 • zwiększyć wydajność zespołu twórczego
 • doprowadzić do realizacji projektów w określonym terminie
 • obniżyć TCO, czyli całkowity koszt użytkowania;
 • podnieść użyteczność funkcji w oferowanych rozwiązaniach.

Widać więc, dlaczego coraz więcej przedsiębiorstw skupionych na cyklicznej realizacji projektów zmienia tryb pracy z kaskadowego na scrumowy właśnie. Niesie on ze sobą wiele atrakcyjnych udogodnień, które nie dość, że poprawiają nastrój i efekty pracowników, to jeszcze bezpośrednio przyczyniają się do podniesienia satysfakcji Klientów. Co może zachęcić ludzi do pracy jako Scrum Master? Zarobki często są wskazywane jako jeden z największych atutów takiego stanowiska, lecz przede wszystkim nie da się przecenić fantastycznej okazji do pracowania z ludźmi, inspirowania się nawzajem, rozwiązywania problemów, szukania rozwiązań i dążenia do tego, aby zespół działał jak dobrze naoliwiony mechanizm. Praca Scrum Mastera jest niezwykle satysfakcjonująca i rozwojowa. Coraz więcej firm dostrzega potencjał w takim modelu, dlatego możesz być pewien, że wybierając tę ścieżkę kariery, otworzy się przed Tobą wiele drzwi.

Szkolenie na Scrum Mastera

Szkolenie na Scrum Mastera przeprowadzone przez Mindstream ma na celu nie tylko przygotowanie uczestników kursu do pracy w zgodzie z założeniami filozofii Agile, ale przede wszystkim pozwala poznać techniki i narzędzia pracy warsztatowej oraz aspekty facylitacji i coachingu, które pozwolą efektywnie wdrażać i zarządzać Scrum w organizacji i podnosić efektywność zespołów. W toku szkolenia przygotujemy Cię również do egzaminu Professional Scrum Master pierwszego stopnia, dzięki któremu zdobędziesz certyfikat poświadczający Twoje umiejętności z zakresu pracy jako Scrum Master.

Grupa docelowa

Do jakich osób kierujemy taki kurs? Przede wszystkim do:

 • uczestników procesów wytwórczych i produkcyjnych;
 • liderów zespołów;
 • kierowników projektów;
 • osób przygotowujących się do roli Scrum Master.

Zachęcamy do zapisów wszystkie osoby, które czują potrzebę rozwinięcia swoich umiejętności kierowniczych w zakresie metodyki Agile. Podczas tworzenia szkolenia zależało nam na tym, aby jak najprecyzyjniej wyjaśnić założenia pracy w oparciu o ten model, dzięki czemu Scrum Master będzie nie tylko wiedział, że warto kierować zespołem, korzystając z nowo poznanych strategii i technik, ale także zrozumie powody i przyczyny tego typu działań. Pewnego rodzaju zagrożeniem źle wdrożonych metod zwinnych jest popadnięcie w rutynę wykonywania czynności, które w założeniu mają podnieść efektywność pracy zespołu oraz poprawić nastrój jego członków, a prowadzą do coraz większych spadków. Właśnie dlatego kluczem do sukcesu jest tutaj pełna świadomość i zrozumienia założeń Scrumu. Na szkoleniu dbamy o to, aby reguły te były nie tylko znane, ale przede wszystkim – zrozumiane.

Master Scrum nie wychodzi do członków swojego zespołu z pozycji siły. To nie osoba władcza, egzekwująca kolejne polecenia, oczekująca rozwiązywania problemów pod swoje dyktando. To ktoś, kto potrafi szybko rozpoznać potrzeby ludzi, z którymi pracuje. Nie tylko w zakresie zawodowym, może to dotyczyć chociażby przestrzeni roboczej. Następnie Scrum Master musi znaleźć rozwiązanie problemu, wyjść naprzeciw oczekiwaniom osoby, która nie jest w stanie osiągnąć pełni swojego potencjału podczas pracy nad projektem. Dlatego taką osobę często nazywa się przywódcą służebnym. To pozornie sprzeczne określenie jasno zaznacza rolę Scrum Mastera, który z jednej strony ma stać na czele zespołu, z drugiej zaś, dbać o jego potrzeby, oczekiwania i proponować skuteczne rozwiązania

Master Scrum – jakie korzyści przynoszą nasze szkolenia Scrum Master?

Wiesz już, jakie cele przyświecają nam w zakresie organizacji szkolenia. Jakie jednak korzyści zyskasz Ty z uczestnictwa w kursie? Dowiesz się, jak:

 • podnieść satysfakcję Klienta poprzez: częstsze dostarczanie rozwiązań, włączenie Klienta w proces tworzenia, gwarancję koncentracji na priorytetach Klienta, podniesienie poziomu użyteczności funkcji w dostarczanych rozwiązaniach;
 • obniżyć koszty utrzymania poprzez mniejsze TCO, wynikające z wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań i częste testowanie;
 •  w praktyczny sposób wykorzystywać znajomość pryncypiów i metod Agile;
 • podnieść wydajność zespołów wytwarzających rozwiązanie o 200 – 400% w stosunku do wydajności startowej;
 • korzystać z narzędzi i praktyk potrzebnych do pracy w zespołach zwinnych;
 • szerzej rozwijać się w obszarach w obszarach Scrum i Agile;
 • efektywniej realizować zadania z zakresu pracy z Zespołem Developerskim, Właścicielem Produktu oraz wdrożenia podejścia Scrum w organizacji;
 • przygotować się do certyfikacji Professional Scrum Master pierwszego stopnia.

Jak widzisz, stawiamy na rozwijanie praktycznych umiejętności w oparciu o teorię oraz własne doświadczenie. Zależy nam na stworzeniu komfortowej przestrzeni pomagającej w skutecznym przyswajaniu nowych informacji.

 

Agenda szkolenia Scrum Master

Poniżej przedstawiamy poglądowy podział kursu na konkretne bloki tematyczne. W trakcie trwania spotkania możesz spodziewać się poruszania takich zagadnień jak:

 1. Wstęp do Scrum
  Podejście tradycyjne i zwinne
  Filozofia Agile: Manifest i pryncypia
  Zasady w Scrum – wartości i filary w Scrum
 2. Role Scrum
  Scrum Master, Product Owner, Development Team
 3. Zdarzenia w Scrum
  Struktura Sprintu
  Sprint Planning
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
 4. Artefakty w Scrum
  Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
 5. Scrum Master – zarządzanie Scrum
  Współpraca z ludźmi i zespołami
  Scrum w organizacji
  Facylitacja i coaching
  Scrum of Scrum.
  Pojęcia/narzędzia/metody: techniki pracy warsztatowej: drzewo decyzyjne, burza mózgów, metaplan, techniki retrospektywy.
 6. Testy próbne Professional Scrum Master I

Język szkolenia Scrum Master 

Rozumiejąc potrzeby współczesnych Klientów zainteresowanych kursem na Scrum Mastera, zdecydowaliśmy się przygotować go w dwóch wariantach językowych. Dla osób niemówiących po polsku oferujemy szkolenie anglojęzyczne z materiałami edukacyjnymi w tym języku. Pamiętaj jednak, że sam egzamin prowadzony jest właśnie w języku angielskim, zatem chcąc się oswoić z nomenklaturą, warto podjąć próbę przystąpienia do szkolenia właśnie w tej wersji językowej. Zachęcamy też do zapoznania się z oficjalnym podręcznikiem Scrum Guide dostępnym całkowicie za darmo w 30 różnych językach.

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język angielski
 • Oficjalny darmowy podręcznik: 30 języków (www.scrumguides.org/index.html)

Certyfikacja i informacja o egzamienie 

 1. Organizowany przez nas kurs nie jest szkoleniem akredytowanym, lecz tego typu status nie jest wcale potrzebny do przekazania merytorycznej wiedzy potrzebnej do pomyślnego zdania Professional Scrum Master pierwszego stopnia. Założenia egzaminu można przeczytać na stronie scrum.org. Są one jawne, dzięki czemu bez trudu wiemy, jak dobrać materiały szkoleniowe oraz jak zaplanować kurs, aby przygotować uczestników na wymogi egzaminacyjne. Do egzaminu przystępuje się online i można go zdawać pod koniec szkolenia na sali szkoleniowej lub samodzielnie po kursie.
 • egzamin testowy jedno i wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań;
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut;
 • do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie 64 punktów z 80 (tj. 80%);
 • egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu – 1000 zł.;
 • egzamin zdaje się on-line i można go zdawać pod koniec szkolenia na sali szkoleniowej lub samodzielnie po szkoleniu.

Scrum Master szkolenia – czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na dwa intensywne dni, z czego pierwszy opiera się na spotkaniu stacjonarnym, drugi zaś, na zdalnym. Obecnie jednak, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie kursów wyłącznie w trybie online. W tym czasie zapoznasz się ze wszystkimi regułami, o których wcześniej wspominaliśmy i dowiesz się, jakie działania należy podjąć, aby kontynuować swoją przygodę z technikami Agile.

2 dni szkoleniowe

Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00

Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Zapisz się na nasze szkolenie już dzisiaj. Zapoznaj się z terminarzem i wybierz dogodny dla siebie termin. Gwarantujemy zdobycie pełnej praktycznej wiedzy oraz doskonałe przygotowanie do zdania egzaminu Professional Scrum Master pierwszego stopnia.

Scrum Master

od 1200 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo