Tradycyjne
Zarządzanie
Projektami

Tradycyjne zarządzanie projektami jest podejściem klasycznym, zwanym też kaskadowym. Jako pierwsze weszło w świat zarządzania projektami. Jest bardzo często używane, sprawdza się w wielu branżach i projektach. Podejście tradycyjne zawiera wiele sprawdzonych praktyk i wskazówek. Płynnie łączy się z filozofią zwinną. W ofercie znajdują się szkolenia z najpopularniejszych metodyk kaskadowych, jak również hybrydy z metodyką zwinną.