Agile dla działów kreatywnych

Świat marketingu nigdy wcześniej nie był tak blisko IT. Cyfryzacja wdarła się w rzeczywistość marketerów i zmusiła ich do zmiany narzędzi pracy i sposobów dotarcia do grup docelowych. Szkolenie Agile Marketing pozwoli dostosować sposób funkcjonowania zespołów marketingowych do nowej rzeczywistości. Uczestnicy będą potrafili wprowadzić zmiany w organizacji zespołów i ich pracy, zmienić sposób planowania kampanii marketingowych, zrozumieją znaczenie i wpływ elastyczności na efekty działań marketingowych. Osią Agile Marketingu są Klienci, tak więc część programu poświęcona jest wszelkim aspektom orientacji na klienta w pracy zespołów marketingowych. To szkolenie pozwoli zespołom w sposób iteracyjny prowadzić kampanie i reagować na zmiany wymuszone feedbackiem ze strony odbiorców. W programie zawarty jest moduł poświęcony dostosowaniu podejścia Scrum do potrzeb zespołów marketingowych i wykorzystaniu jego zasad w realiach Agile Marketingu.

Program szkolenia jest skonstruowany tak, aby jego uczestnicy poznali teoretyczne aspekty Agile Marketingu oraz praktycznie przetestowali je w części warsztatowej. Case Studies pozwolą zobrazować jak w rzeczywistości funkcjonują zespoły marketingowe pracujące w oparciu o metodyki zwinne.

Forma szkolenia:
Szkolenie łączy w sobie teorię wraz z elementami warsztatu. Uczestnicy poznają także case studies, które pomogą zrozumieć jak działa Agile Marketing.

Cel szkolenia

 • Przedstawienie zwinnego sposobu pracy.
 • Zmiana sposobu planowania kampanii marketingowych na elastyczne i umożliwiające dostosowanie się do okoliczności i rynku.
 • Przedstawienie procesu decyzyjnego, który jest  oparty na potrzebach klientów   (customer-oriented).
 • Pokazanie źródeł i sposobów badania potrzeb klientów oraz komunikacji z nimi.
 • Reorganizacja zespołów marketingowych, tworzenie struktur interdyscyplinarnych.
 • Zrozumienie jak funkcjonuje zespół w procesie Iteracyjnym.
 • Zbudowanie zdolności do testowanie, eksperymentowanie i adaptacji procesu.

Grupa docelowa

 • Zewnętrzne zespoły marketingowe
 • Działy marketingu

Korzyści ze szkolenia

 • Zdolność do zwiększenia ROI przy mniejszych nakładach ponoszonych na kampanie marketingowe.
 • Umiejętność szybkiego reagowania i wprowadzania zmian w kampaniach w celu lepszego wykorzystania budżetu.
 • Budowanie spójnych kampanii marketingowych.
 • Zwiększenie kreatywności w zespole.
 • Zwiększenie efektywności zespołu.
 • Umiejętność  tworzenie kampanii dostosowanych do grupy docelowej.
 • Budowanie oddzielnych i odpowiednio zaprojektowanych  kanałów do komunikacji oraz edukacji klienta.
 • Tworzenie materiałów w oparciu o potrzeby klienta.
 • Poprawa przepływu informacji w zespole.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
  Czym jest Agile i jakie jego pochodzenie
  Pryncypia i wartości Agile
 1. Narzędzia i techniki i różne podejścia zwinne
  Scrum
  Kanban
  Lean
 2. Kontrola Procesu Empirycznego
 3. Agile Marketing
  Koncentracja na kliencie
  Wpływ klienta na produkt – Iteracyjność, od etapu prototypowania, po implementację
  Komunikacja z klientem jako  podstawa podejmowania decyzji w projekcie
  Testowanie i eksperymentowanie – „Fail Fast, Fail Often” – na przykładzie kampanii Google Ads i Facebook Ads
  Źródła danych o opinii klientów: wyniki testów, eksploracja, media społecznościowe, feedback
  Transparentność – otwarta komunikacja ze wszystkimi Interesariuszami
  Tworzenie kanałów odpowiednich do pozyskiwania odpowiednich klientów

  Interdyscyplinarne zespoły marketingowe
  Koordynacja oraz współpraca pomiędzy zespołami związanymi z procesem promocji

 4. Wykorzystanie Scrum w Agile Marketingu
  Role w zespole
  Tworzenie Backlogu
  User Stories
  Planowanie Sprintu i budowanie Backlogu dla Sprintu
  Proaktywna komunikacja – Stundups
  MVP – Minimum Viable Product
  Retrospektywa

 5. Cechy kampanii Agile
  Dostosowanie do potrzeb klienta – nie decydentów w Organizacji
  Kampanie adaptacyjne, iteracyjne
  „Odkrywanie” klientów zamiast kampanii opartych na predykcjach
  Planowanie elastyczne
  Wdrażanie zmian w trakcie kampanii
  Drobne i ciągłe eksperymentowanie
  Organizacja kanałów odpowiednich do edukacji oraz sprzedaży
  Case studies – małe i duże kampanie

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Agile dla działów kreatywnych

W cenie szkolenia:

Dodatkowo