Modelowanie finansowe

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu modelowania finansowego z wykorzystaniem programu Excel wraz z elementami narzędzi VBA. W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia z zakresu budowania i analizowania zaawansowanych modeli analitycznych, budowy modelu prognozy i sprawozdań finansowych.

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą nauczyć się budować modele finansowe
 • pracownicy pionów finansowych, controllingu i rozwoju

Korzyści ze szkolenia

 • Wypracowywanie rozwiązań zgodnych z potrzebami klientów i rynku.
 • Wytwarzanie rozwiązań efektywnych – tj. zawierających tylko potrzebne cechy/funkcjonalności.
 • Lepsze szacowanie złożoności zadań.
 • Zamykanie projektów na czas i w ramach ustalonych budżetów.
 • Dostarczanie produktów o najwyższej jakości
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem.
 • Poprawa komunikacji na poziomie zespołu oraz całej organizacji.
 • Umożliwienie zespołom kreatywnym pracy w środowisku sprzyjającym innowacyjności.
 • Wyciąganie wniosków z doświadczeń, ciągły rozwój  i usprawnianie pracy zespołu.

Agenda szkolenia

Makra – podstawy

 • Sposoby uruchamiania makra
 • Reguły nazewnictwa
 • Edycja kodu

Edytor Visual Basic

 • Okna edytora
 • Moduły formularzy
 • Stosowanie podpowiedzi przy pisaniu procedur
 • Uruchamianie procedur

Przykłady zastosowania Excela w obszarach modelowania finansowego:

 • Automatyzacja prognozowania sprzedaży
 • Analiza danych historycznych
 • Automatyzacja uwzględnienia założeń
 • Automatyzacja przygotowania prognoz
 • Wyliczenia parametrów dynamicznej oceny inwestycji
 • Budowa sprawozdań finansowych
 • Symulacja finansowania inwestycji
 • Automatyzacja wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego

Ćwiczenia warsztatowe

 • Moduł bilansu
 • Moduł rachunku wyników
 • Moduł arkusza przepływów gotówkowych
 • Moduł Analiza modelu
 • Model analizy projektu inwestycyjnego i wyceny przedsiębiorstwa
 • Projekt inwestycyjny
 • Mierniki efektywności inwestycji
 • Ocena projektu inwestycyjnego

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 

Modelowanie finansowe

Wycena

indywidualna

W cenie szkolenia:

Dodatkowo