Zarządzanie Projektami – najważniejsze zagadnienia, techniki i narzędzia

Cel szkolenia

Szkolenie skoncentruje uczestników na poznaniu i zrozumieniu różnic i podobieństw między najbardziej znanymi metodykami i standardami zarządzania projektami. Poprzez wskazanie źródła tych różnic i specyfiki branż, z których się wywodzą, pozwoli uczestnikom na samodzielną ocenę, które z nich pasują do ich organizacji oraz jak można tworzyć rozwiązania hybrydowe, łączące kilka metod w jedną, spójną i dopasowaną do potrzeb organizacji metodykę.

 •  Zrozumienie różnic między typami projektów i specyfiki branżowej.
 • Poznanie charakterystycznych elementów kluczowych metodyk i standardów zarządzania projektami.
 • Zrozumienie celowości stosowania wybranych elementów metodyk.

Korzyści ze szkolenia

 • Świadomość istnienia różnych metodyk, standardów i systemów certyfikacji i umiejętność ichodróżnienia w środowisku biznesowym.
 • Zrozumienie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie zarządzania projektami.
 • Zrozumienie języka, jakim posługują się zawodowi kierownicy projektów.

Agenda szkolenia

DZIEŃ 1: Teoria, przykłady i ćwiczenia

 1. Przywitanie, ustalenie kontraktu, wprowadzenie:
  a. Definicje – czym zwinność różni się od kaskady?
  b. Jak zdiagnozować preferowany styl naszej organizacji / naszych klientów?
  c. Do czego typowo stosuje się kaskadę, a do czego Agile/SCRUM?
  d. Cenne wnioski ze stosowania w praktyce obydwu podejść

   

 2. Projekt kaskadowy, projekt zwinny i operacje, czyli jak nie zwariować:
  a. Podstawowe pojęcia:
  i. Rezultat i wynik w operacjach – czym się różnią, jak mierzyć?
  ii. Rezultat i wynik w projekcie – przepis na sukces;
  iii. Ocena pracy operacyjnej – co jest ważne?
  iv. Ewaluacja projektu – czym się różni od operacji?
  b. Priorytety kontra zarządzanie w czasie, czyli jak się pozbyć syndromu „na wczoraj”?
  c. Role, stanowiska, grupy i zespoły – co to znaczy w operacjach i w projekcie?
  d. Po co komu PMO?
  e. Cenne wnioski z praktyki operacyjnej.
  f. Etapowość w planowaniu – kaskada w praktyce:
  i. Zasady planowania w projekcie kaskadowym;
  ii. Produkt – kluczowy rezultat w projekcie;
  iii. Ryzyko – podstawowy punkt odniesienia dla kierownika projektu;
  g. Sprint – elastyczność wcielona:
  i. Zasady iteracyjnego projektu – o SCRUMsłów kilka;
  ii. Szczerość i transparentność, niezbędne składniki zwinności;

 3. Narzędzia Kierownika Projektu:
  a. Umiejętne korzystanie z kalendarza;
  b. Zastępstwo – klucz do sustainability projektu;
  c. Kanban, czyli tablica projektu – dlaczego w zasadzie nie da się bez niego?
  d. Delegacja zadań jako kluczowa kompetencja kierownika projektu;
  e. Co o pracy zdalnej i wielokulturowej w projekcie kierownik wiedzieć musi?
  f. Rejestrowanie zmian, zagadnień, nowych priorytetów, zarządzanie wersją – po co to?
  g. Cenne wnioski z praktyki;

DZIEŃ 2: Warsztat i praktyka

 1. Przygotowanie i inicjowanie projektu:
  a. Ćwiczenia z zakresu ustalania zasadności biznesowej;
  b. Techniki wstępnego planowania – harmonogram, ryzyko, budżet;

 2. Zarządzanie produktami:
  a. Diagram Następstwa Produktów – ćwiczenia z omówieniem;
  b. Parametryzacja i zarządzanie jakością – ćwiczenia;

 3. Zarządzanie projektem na co dzień:
  a. Raportowanie i korzystanie z rejestrów – ćwiczenia;
  b. Zarządzanie odstępstwami – jakość, zmiana, interwencja – ćwiczenia;
  c. Zamykanie projektu – najlepsze praktyki – ćwiczenia;

 4. Co dalej?
  a. Przegląd narzędzi IT, jakie mogą pomóc w pracy kierownika projektu;
  b. Rekomendacje szkoleń dla średniozaawansowanego kierownika;
  c. Profil kompetencji miękkich dobrego kierownika projektu;
  d. Nauka OJT (on the job) w praktyce kierownika projektu;

 5. Podsumowanie, zamknięcie kontraktu, zakończenie szkolenia.

 

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień szkoleniowy (wersja skrócona)
 • 2 dni szkoleniowe (wersja rozszerzona o warsztaty)
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9:00 -16:00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Zarządzanie Projektami 
najważniejsze zagadnienia,


techniki i narzędzia

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia: