Zarządzanie Projektami – najważniejsze zagadnienia, techniki i narzędzia

Cel szkolenia

Szkolenie skoncentruje uczestników na poznaniu i zrozumieniu różnic i podobieństw między najbardziej znanymi metodykami i standardami zarządzania projektami. Poprzez wskazanie źródła tych różnic i specyfiki branż, z których się wywodzą, pozwoli uczestnikom na samodzielną ocenę, które z nich pasują do ich organizacji oraz jak można tworzyć rozwiązania hybrydowe, łączące kilka metod w jedną, spójną i dopasowaną do potrzeb organizacji metodykę. 

Cel szkolenia

 •  Zrozumienie różnic między typami projektów i specyfiki branżowej.
 • Poznanie charakterystycznych elementów kluczowych metodyk i standardów zarządzania projektami.
 • Zrozumienie celowości stosowania wybranych elementów metodyk.

Korzyści ze szkolenia

 • Świadomość istnienia różnych metodyk, standardów i systemów certyfikacji i umiejętność ichodróżnienia w środowisku biznesowym.
 • Zrozumienie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie zarządzania projektami.
 • Zrozumienie języka, jakim posługują się zawodowi kierownicy projektów.

Agenda szkolenia

 1. Zarządzanie projektowe a operacyjne – różnice i definicje
 2. Strategie tworzenia zespołów zarządzania projektami
 3. Specyfika zespołów projektowych stacjonarnych i zdalnych
 4. Przegląd metodyk klasycznych i opartych na nich modelach certyfikacji
  a) PRINCE2®
  b) PMI BOK Guide®
 5. Metodyki zwinne i adaptacyjne
  a) AgilePM APMG
  b) SCRUM 
 6. Wady i zalety poszczególnych podejść. Metody niwelowania wad
 7. Czy da się łączyć metodyki zwinne i klasyczne?
 8. Dobre praktyki projektowe zastosowane w pracy operacyjnej

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski 
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień szkoleniowy (wersja skrócona)
 • 2 dni szkoleniowe (wersja rozszerzona o warsztaty)
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9:00 -16:00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Zarządzanie Projektami 
najważniejsze zagadnienia,


techniki i narzędzia

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia: