Agile dla Działów Kreatywnych

Naturalna dynamika procesu twórczego często jest niezgodna z zasadami procesu waterfall. Kreatywność wymaga elastyczności, możliwości usprawniania wypracowanych już rozwiązań, wprowadzania zmian, kultury, w której testy i eksperymenty (a więc i porażki) będą na stałe wpisane w  w katalog zasad i wartości. To szkolenie, pozwoli poznać rożne modele zachowań prowadzących do rozwoju procesu twórczego i dostarczania innowacyjnych rozwiązań. Agile skoncentrowany jest na kliencie, współpracy i dostarczaniu produktu zgodnego z oczekiwaniami. To szkolenie pozwoli uczestnikom na podniesienie kompetencji w zakresie badań potrzeb klienta i współpracy z nim. Podniesie także standardy komunikacji oraz pracy zespołowej, które są niezbędne do spójnego wytwarzania produktu. Szkolenie zaprojektowane jest w sposób umożliwiający poznanie  zasad i narzędzi Agile, a także zrozumienie jak można je wdrożyć i dostosować do wymagań panujących w konkretnej organizacji.

Forma szkolenia: Szkolenie łączy w sobie teorię wraz z elementami warsztatu.

Cel szkolenia

 • Przedstawienie zwinnego sposobu pracy.
 • Adaptacja procesu twórczego i kreatywnego do fundamentów Agile.
 • Nauka współpracy i budowania jedności w zespołach kreatywnych.
 • Poznanie procesu i narzędzi Agile  możliwych do wykorzystania w działach kreatywnych.
 • Zwiększenie elastyczności i pokonanie strachu przed zmianami.
 • Nauka wykorzystania perspektywy klienta przy ustalaniu celów.
 • Nauka priorytetyzacji.

Grupa docelowa

 • Członkowie zespołów interdyscyplinarnych
 • Zespoły UX (Design oraz Research)
 • Graficy
 • Projektanci różnego rodzaju produktów
 • Działy odpowiedzialne za eventy

Korzyści ze szkolenia

 • Wypracowywanie rozwiązań zgodnych z potrzebami klientów i rynku.
 • Wytwarzanie rozwiązań efektywnych – tj. zawierających tylko potrzebne cechy/funkcjonalności.
 • Lepsze szacowanie złożoności zadań.
 • Zamykanie projektów na czas i w ramach ustalonych budżetów.
 • Dostarczanie produktów o najwyższej jakości
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem.
 • Poprawa komunikacji na poziomie zespołu oraz całej organizacji.
 • Umożliwienie zespołom kreatywnym pracy w środowisku sprzyjającym innowacyjności.
 • Wyciąganie wniosków z doświadczeń, ciągły rozwój  i usprawnianie pracy zespołu.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
  Czym jest Agile i jakie jego pochodzenie
  Pryncypia i wartości Agile
 2. Narzędzia i techniki i różne podejścia zwinne
  Scrum
  Kanban
  Lean
 3. Agile Lifecycle – czyli podejście iteracyjne w działach kreatywnych
  Planowanie
  Backlog i sprint backlog
  Planning Poker i inne narzędzia do estymacji czasu i złożoności
 4. User stories i story points  jako narzędzie do określania zadań w działach kreatywnych
 5. Realizacja
 6. Rytuały
 7. Story development
 8. Natychmiastowe cele i rezultaty
 9. Przegląd
  Co możemy poprawić
  Jakie były problemy
  Content & Design
 10. Zwinny Dział kreatywny
  Płynność  procesu twórczego (prototypowanie, draft mapy produktu, wywiady z użytkownikami)
  Zespoły interdyscyplinarne jako sposób na komplementarny rozwój produktu
  Komunikacja pomiędzy jednostkami
 11. Wizualizacja pracy i osiągnięć
 12. Testy i eksperymenty
 13. No blame culture
 14. Wspólny rozwój, wspólne cele
 15. Praca zespołowa ponad pracę indywidualną
 16. Współpraca z klientem
 17. Budowanie odpowiedzialności

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Agile dla Działów

Kreatywnych

Wycena indywidualna

 

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo