Nasze szkolenia:

Kompetencje managerskie 

Manager w XXI wieku łączy w sobie różne umiejętności. W kontekście projektowym, różne organizacje proponują różne ujęcia kompetencji managerskich, dzieląc je na kompetencje techniczne, strategiczne i przywódcze (Project Management Institute) lub w innym ujęciu, kompetencje techniczne behawioralne i kontekstowe (IPMA ICB3). Uogólniając, kompetencje managera obejmują aspekty „twarde” o technicznym charakterze oraz kompetencje „miękkie”, zorientowane na pracę z ludźmi.

W kontekście, w którym kluczowa staje się zdolność do innowacji, adaptacji do zmieniających się oczekiwań rynku, coraz bardziej istotna staje zdolność do angażowania i motywowania zespołów. Fundamentalnym elementem stała się umiejętność przewodzenia, delegowania i oddawania decyzyjności, jak również angażowania w zmianę.

W ofercie dostępne są szkolenia oraz warsztaty rozwijające te kluczowe dla managera umiejętności i kompetencje.