Nasze szkolenia:

Szkolenia Agile

W Mindstream na co dzień pracujemy w oparciu o Agile. To bardzo efektywna metodyka, przynosząca nam zarówno sukcesy jak i satysfakcję z pracy. Dowiedz się czym jest Agile i wybierz szkolenia dla siebie.

Metodyki Agile

Agile to ogólnie mówiąc mówiąc, filozofia działania i myślenia o ludziach, produktach i procesach. To przede wszystkim współpraca, dostarczanie na czas, samoorganizujące się zespoły, demonstrowanie kontroli nad wykonywanym zadaniem, iteracja i przyrostowość, budowanie produktu na potrzebie biznesowej, a także jasna i częsta komunikacja.

Agile opiera się na planowaniu wielopoziomowym. Od planu pojedynczego dnia, poprzez planowanie sprintów i produktu, do planu całej strategii. Ważne jest, by stale adaptować się do nowych realiów, nie trzymać się raz wyznaczonego celu. W Agile planowanie powinno być pomocne, ale nie przesadne, odłożone do najdalszego momentu, by móc podejmować słuszne działania, kiedy będziemy posiadać względnie najlepsze informacje.

Pryncypia i wartości Agile

Punktem wyjścia i początkiem wszystkiego w Agile jest zmiana sposobu myślenia o organizacji.

W 2001 roku grupa deweloperów opublikowała manifest (Agile Manifesto) i określiła zasady, którymi należy się kierować, aby lepiej dostarczać produkty w projekcie. Te zasady to:

Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia

Działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację

Współpraca z klientem ponad negocjacjami umów

Reagowanie na zmiany ponad realizacją założonego planu

Wartości Agile warto uzupełnić o pryncypia Agile PM (metodyka akredytowana przez APMG International). Nie tylko znajomość, ale także przyswojenie i zrozumienie pryncypiów zwiększa szanse na sukces projektu. Kierownicy projektów niejednokrotnie przed rozpoczęciem prac omawiają pryncypia z zespołem i starają się, aby były one zawsze dostępne i widoczne. 

  1. Koncentruj się na potrzebie biznesowej
  2. Dostarczaj na czas
  3. Współpracuj
  4. Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
  5. Buduj przyrostowo od solidnych podstaw
  6. Rozwijaj iteracyjnie
  7. Komunikuj się ciągle i jasno
  8. Demonstruj kontrolę

Narzędzia i framework’i Agile

Powstało wiele publikacji i szereg usystematyzowanych podejść i metodyk Agile. Wciąż powstają narzędzia pomagające wdrażać i wykorzystywać tę metodykę w organizacjach. Tutaj można wymienić np.: KanbanScrum, Agile Project Management, CrystalSAFe, Lean, Extreme Programming, Jira. Agile kojarzy się glównie z branżą IT, jednak korzystać z niego mogą wszyscy. 

To co je odróżnia, to koncentracja na produkcie lub całościowo – na projekcie. I tak Kanban, Scrum, Lean, XP są to lżejsze podejścia zwinne, które skupiają się przede wszystkim na produkcie i jego wytwarzaniu. SAFe i Agile PM (DSDM – Dynamic System Development Method) są to szersze projektowe podejścia zwinne.

Szkolenia Agile  – dla kogo?

Agile wywodzi się z branży IT. Obecnie jednak jest to podejście zyskujące coraz zwięcej zwolenników bez względu na branże i rodzaj organizacji. Wdrażany jest w działach HR, marketingu, czy sprzedaży. Organizujemy szkolenia Agile dla kadry z wielu branż i w każdej ta metodyka znajduje zastosowanie. 

Warto pamietać o wadze zdrowego rozsądku. Transformacja organizacji w kierunku Agile, powinna dostosować procesy do specyfiki branży i struktury przedsiębiorstwa. Większość problemów wynika właśnie z nieodpowiednio przeprowadzonej transformacji, która często jest fragmentaryczna i nie wiąże się ze zmianą mindsetu ludzi.

Szkolenia Agile  – korzyści

Uczestnicy szkoleń poznają narzędzia, techniki i dobre praktyki w obrębie wybranej przez siebie metody. Zrozumieją jakie są cele poszczególnych praktyk, co pozwoli prawidłowo stosować je  w pracy. Szkolenia Agile przygotowują do pełnienia konkretnych ról w zespołach projektowych. Kompleksowe szkolenia Agile dla kadry pozwalają na prawdziwą transformację organizacji. Zespoły Agile pracują wydajniej i częściej dostarczają na czas projekty spełniające wymogi jakości.

Jaki cel szkolenia Agile?

Nadrzędnym celem zespołów zwinnych jest wczesne i ciągłe dostarczania wartościowego produktu. Agile i szkolenia Agile pomagają zespołom osiągnąć ten cel i wpływają na satysfakcję klientów i odbiorców efektów projektu.

Certyfikacja Agile i informacje o egzaminach

W naszej ofercie znajdują się różne szkolenia Agile. Każde ma inne zasady certyfikacji i egzaminowania. szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach poszczególnych szkoleń – na górze po prawej stronie.

Szkolenia Agile – dlaczego Mindstream

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wszystkich naszych szkoleń związanych wdrażaniem i pracą w oparciu o Agile. Warto sprawdzić programy i wybrać odpowiednie szkolenie w oparciu o swoje potrzeby.