Facylitacja spotkań zdalnych i efektywne budowanie zespołów rozproszonych

 

Opis szkolenia 

W ramach tego szkolenia poznasz techniki, narzędzia i metody, które usprawnią twoją pracę w dynamicznym środowisku rozproszonym. Szkolenie ukierunkowane jest na poznanie praktycznych elementów, które w bardzo prosty sposób pomagają zwiększyć efektywność spotkań.
Ponadto program obejmuje także długotrwałe budowanie relacji w zespołach rozproszonych, włączając w to narzędzia stałej komunikacji, proces grupowy w zespołach rozproszonych, motywowanie na odległość i tworzenie strategii zespołu zdalnego.

Szkolenie jest oparte o formę warsztatową, włączając w to:

 • pracę na własnych przykładach współpracy zespołów rozproszonych
 • ćwiczenia, które pozwalają na przetestowanie narzędzi w praktyce
 • rzeczywiste przykłady z istniejących organizacji
 • symulację spotkania, która ukazuje facylitację z wykorzystaniem poznanych podczas szkolenia technik

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy oraz umiejętności pracy z zespołami rozproszonymi w kontekście facylitacji spotkań oraz budowania zespołu.

Grupa docelowa

 • Szkolenie zostało stworzone dla osób, które pracują w zespołach rozproszonych lub są liderami czy managerami zespołów rozproszonych, prowadzą spotkania zdalne, mają za zadanie budować zaangażowanie i współpracę w zespołach rozproszonych.

Korzyści ze szkolenia

 • nauczysz się jak efektywnie poprowadzić spotkanie zdalne
 • poznasz techniki i narzędzia, które będą angażować wszystkich podczas spotkania
 • zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi IT, które wspierają komunikację w zespołach rozproszonych oraz dowiesz się, jak z nich korzystać
 • będziesz mógł zbudować długotrwałą współpracę i relację w zespołach rozproszonych
 • nauczysz się odpowiednio synchronizować pracę w rozproszonym środowisku

Agenda szkolenia

 1. Charakterystyka zespołów rozproszonych
  1. struktury zespołów rozproszonych
  2. rola i wyzwania managera zespołu rozproszonego
  3. różnice we współpracy pomiędzy zespołami rozproszonymi a stacjonarnymi
 2. Facylitacja spotkań zdalnych
  1. optymalizacja procesu organizacji i tworzenia agendy spotkań zdalnych
  2. metody angażowania uczestników spotkań zdalnych
  3. przełamywanie barier podczas spotkania
  4. techniki i narzędzia facylitacji spotkań zdalnych
  5. sposoby moderacji dyskusji
  6. budowanie zaangażowania przez i po spotkaniu
  7. wdrażanie ogólnofirmowych zasad prowadzenia spotkań zdalnych
 3. Efektywne wykorzystanie narzędzi do zdalnej komunikacji
  1. przedstawienie skutecznych narzędzi do zdalnej komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
  2. wprowadzanie zmiany – w jaki sposób zaimplementować narzędzia w organizacji
 4. Budowanie zaangażowania w zespołach rozproszonych
  1. reguły pracy zdalnej w strategii zespołu rozproszonego
  2. efektywne wyznaczanie celów w zespołach rozproszonych
  3. organizacja przepływu wiedzy i informacji
  4. metody synchronizacji pracy
  5. proces grupowy i budowanie relacji w zespołach rozproszonych
  6. zdalne motywowanie

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski 
 • Materiały edukacyjne: język polski, angielski 

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00

Facylitacja spotkań

zdalnych

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia: