Jira – administracja na poziomie projektowym 

Opis szkolenia 

Szkolenie będzie łączyło skondensowaną wiedzę teoretyczną z nauką praktyczną przy wykorzystaniu aplikacji Jira. Praca na narzędziu pod opieką doświadczonego trenera pozwoli uczestnikom zdobyć i utrwalić nowe umiejętności.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się posługiwać aplikacją Jira i poznają jej możliwości w zakresie zwiększenia efektywności w zarządzaniu projektami i zespołem. Będą także potrafili dostosować ją do potrzeb indywidualnych w zgodzie z wymaganiami organizacji.

Program szkolenia

  • Tworzenie projektu
   • Typy projektów
   • Różnice między szablonami projektu
   • Zarządzanie użytkownikami (Grupy i role użytkowników)
  • Typy zadań (rodzaje problemów)
   • Tworzenie nowych typów zadań
   • Schemat typu zadań
   • Podzadania
  • Workflows (Przepływy pracy)
   • Czym jest workflow i jak go tworzyć (statusy, przejścia, uprawnienia, post functions)
   • Schematy przepływów pracy
  • Ekrany – konfiguracja
   • Tworzenie ekranu
   • Schemat ekranu
   • Schematy ekranowe typu problemów
  • Konfiguracja i administracja polami projektu
   • Pola niestandardowe
   • Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoków
   • Schematy konfiguracji pól
  • Priorytety
   • Priorytety – tworzenie/edycja
   • Schemat priorytetów
  • Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoków
  • Statusy
  • Resolutions
  • Obsługa zgłoszeń
  • Rozwiązania zadań
  • System powiadomień
  • System uprawnień
  • Schematy bezpieczeństwa
  • Śledzenie czasu pracy
  • Zależności między zadaniami

Czas trwania szkolenia

 •  1 dzień szkoleniowy
 • Godziny szkolenia stacjonarnego oraz online 9:00 – 16:00

Jira – administracja

na poziomie projektowym

W cenie szkolenia: