Change Management® Practitioner – szkolenie akredytowane

Opis szkolenia 

W każdej organizacji projekty wprowadzają zmiany, jednak rzadko kojarzone są z bardzo ważnym elementem, jakim jest zarządzanie zmianą. Change Management to szkolenie niezbędne dla lepszego zrozumienia i zarządzania zmianami w organizacjach i zespołach. Change Management Practitioner przeznaczone jest dla praktyków przeprowadzania zmian w organizacjach, dla osób, które chcą pogłębić i uporządkować swoją wiedzę. Change Management stworzone zostało przez Change Management Institute w Sydney oraz APMG-International. Podstawą programową szkolenia jest przewodnik CMBoK (Change Management Body of Knowledge) oraz oficjalny podręcznik The Effective Change Manager’s Handbook. Szkolenie jest akredytowane i przygotowuje do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Change Management na poziomie Practicioner.

 • Szkolenie jest na poziomie rozszerzonym, konieczna jest wiedza potwierdzona certyfikatem na poziomie Foundation
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie przez uczestników zaawansowanej wiedzy w zakresie zarządzania zmianą według CMBoK.
 • Poznanie ważnych elementów zarządzania zmianą: dźwignia zmiany, poziomy adaptacji, systemy wsparcia.
 • Uzyskanie certyfikatu Change Management Practicioner. 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, programów
 • Liderzy zmian
 • Sponsorzy projektów, programów
 • Osoby, które mają wpływ na przeprowadzanie zmian w ogranizacji

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie kluczowych zasad, które powinny znać się wszystkie osoby w praktyce zarządzające zmianami w organizacjach.
 • Zrozumienie środowiska projektu, dzięki któremu zmiana jest zarządzana, nadzorowana i wprowadzana.
 • Poszerzenie wiedzy na temat „dźwigni” w organizacji, metod adaptacyjnych oraz systemów używanych do utrzymania zmiany, aż do jej głębokiego zakorzenienia w organizacji.
 • Poszerzenie wiedzy zdobytej na szkoleniu Change Management™ Practicioner.
 • Możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu Change Management™ Practitioner.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie i cele szkolenia.
 2. Zdefiniowanie zagadnień dotyczących zmian.
 3. Zarządzanie zmianami – inicjatywy, projekty i program zmian.
 4. Utrzymanie zmiany:
  dźwiganie zmiany,
  poziomy adaptacji,
  systemy wsparcia.
 5. Przygotowanie do egzaminu:
  powtórzenie materiału z zakresu Change Management™ Foundation oraz Practitioner,
  testy próbne przygotowujące do egzaminu Practitiner – praca ze scenariuszem i case study.
 6. Egzamin Change Management™ Practitioner.

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (opcjonalnie – cena zakupu 350 zł netto)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Czas trwania egzaminu: 2,5 godziny.
 • Egzamin oparty o scenariusz zmiany organizacyjnej.
 • Złożone pytania wielokrotnego wyboru.
 • Możliwe jest korzystanie z podręcznika CMBoK podczas egzaminu.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest do uzyskania minimum 40 punktów z 80 (tj. 50%).
 • Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu Change Management Foundation.
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia. Koszt egzaminu to 1300 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec drugiego dnia
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00
 • Godziny szkolenia online 9.00 – 16.00

Change Management® Practitioner

od 550 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo