Nasze szkolenia:

od 1200 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo

od 1200 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo

od 1620 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo

Szkolenia Scrum

Wiele mówi się o Scrum, jako skutecznej metodzie realizowania projektów. Jednak zgodnie z założeniami twórców, nie powinien być rozpatrywany jako metoda, a jako framework (czyli struktura). Nie jest to też narzędzie do zarządzania projektami. Jeśli zastanawiasz się, jak rozumieć to pojęcie, to odpowiedzią na Twoje wątpliwości i brak pewności mogą okazać się profesjonalne szkolenia Scrum.

Scrum opiera się na Scrum Guide, czyli podręczniku, który definiuje role, artefakty, wydarzenia i reguły rządzące tym podejściem. Pierwotnie Scrum był wykorzystywany wśród deweloperów oprogramowania, lecz obecnie zyskuje popularność także w innych branżach.

Ponieważ Scrum jest nieodłącznie związany z Agile, to opiera się na dostarczaniu produktu w małych przyrostach. Praca organizowana jest w sprintach – czyli krótkich interwałach. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować efekty i adekwatnie planować kolejne działania. Brzmi obiecująco? Jak najbardziej. Istotne jednak staje się profesjonalne i odpowiednie podejście. Nie da się ot tak zacząć pracować w oparciu o ten framework – jeśli interesuje Cię poznanie jego tajników, szkolenie Scrum z pewnością pozwoli Ci wejść w ten obszar, dzięki czemu zyskasz realną szansę wdrożenia tej struktury w pracy
 

Scrum szkolenia – jakie role istnieją w Scrum 

Scrum opiera się na pracy zespołowej. Zazwyczaj w skład zespołu wchodzą ludzie o różnych umiejętnościach. Dzięki temu mogą wykonywać inne zadania i uzupełniają się wzajemnie. Wszyscy oni nazywani są Deweloperami i ich role są sobie równe. Bardzo ważną funkcję pełni Product Owner, który odpowiada za wizję produktu i wybiera zadania do wykonania. To on decyduje, co jest w danym momencie ważne. Kolejną osobą jest Scrum Master, którego zadaniem jest dopilnowanie, aby zasady Scrum były przestrzegane i wcielane w życie. Jest facylitatorem, strażnikiem procesu scrumowego, mającym za zadanie ułatwienie pracy zespołowi. Rola Scrum Mastera bywa wręcz kluczowa dla powodzenia przedsięwzięcia, właśnie dlatego powinien w niej znajdować się ktoś, kto dysponuje realną wiedzą, a najlepiej i doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę w oparciu o metodyki zwinne. Jeśli chodzi o Scrum, szkolenia przygotowujące do pracy w tej strukturze są w stanie w stosunkowo krótkim czasie przygotować kandydata do pracy jako Scrum Master – jeśli więc Twój zespół potrzebuje osoby na takim miejscu, to zgłoś się na nasze kursy.

Wydarzenia w Scrum

Agile opiera się na planowaniu działań w krótkich jednostkach czasu. Cykle nazywamy Sprintami, które nie trwają dłużej niż miesiąc. W ramach Sprintu mieszczą się pozostałe wydarzenia. Pierwszym jest Planowanie Sprintu. Łatwo się domyślić, że chodzi tu o planowanie kolejnego cyklu działań. Na tym etapie określone zostaje, nad czym i w jaki sposób będzie pracował zespół. Ustala się również cel. Codziennie, o stałej porze dnia, ma miejsce Daily Scrum. To nic innego, jak krótkie spotkania (15 minut), podczas których ustala się stan obecny i planuje dalsze działania. Sprint kończy się Przeglądem (Sprint Review), kiedy to zespół prezentuje swój postęp Interesariuszom i Product Ownerowi. Po ocenie produktu przychodzi czas na ocenę pracy – czyli Retrospektywę. Czym jest Retrospektywa? Świetnie wyjaśnia Marek Janigacz w krótkim materiale TUTAJ. To – mówiąc w skrócie – analiza sposobu pracy, która ma celu ulepszenie procesu w kolejnych Sprintach. Na naszych szkoleniach Scrum oczywiście poświęcamy osobny czas, aby rzucić nieco światła na każdy z poszczególnych etapów.

Scrum szkolenie – czym są Artefakty

W procesie Scruma wyróżniamy 3 artefakty, obrazujące pracę zespołu. Warto zacząć od listy rzeczy do zrobienia. Jest to Backlog Produktu, który w uporządkowany sposób przedstawia działania, które zespól musi wykonać. Lista dostępna jest dla wszystkich, jednak odpowiada za nią (i z niej korzysta) głównie Product Owner. Każdy Sprint również ma własny Backlog (Backlog Sprintu), który zawiera listę zadań do wykonania w konkretnym Sprincie. Ostatnim artefaktem jest Przyrost (Product Increment), który w rzeczywistości oznacza ukończoną pracę (przyrost funkcjonalności i właściwości produktu) na koniec każdego Sprintu i wszystkich Sprintów.

 

Filary Scrum

Cała praca w Scrum powinna opierać się na trzech filarach. Pierwszym jest Przejrzystość, dzięki której każdy wie, jaki jest status prac. Warto dodać, że przejrzystość dotyczy zarówno kierunku bottom-up, jak i top-down. Dzięki przejrzystości cały zespół tak samo rozumie wszystkie elementy w Scrum. Przejrzystość umożliwia Inspekcję, czyli monitorowanie co dzieje się w zespole i z produktem. Dzięki temu łatwiej jest diagnozować problemy szybko po ich powstaniu. Inspekcja prowadzi do Adaptacji, czyli przystosowania zarówno planów, jak i procesów, do rzeczywistej sytuacji. Warto pamiętać, że w wyniku Inspekcji, poza diagnozą problemów, można również odkryć nowe szanse. Dzięki Adaptacji te szanse mogą zostać wykorzystane w dalszej pracy zespołu.

W teorii wszystko brzmi całkiem intuicyjnie, jednak to dopiero praktyka weryfikuje wiedzę na temat pracy w oparciu o tę strukturę. Jeśli więc interesuje Cię Scrum, szkolenie, w jakim możesz wziąć udział dzięki skontaktowaniu się z nami, z pewnością przygotują Cię na codzienne wyzwania pracy w Scrumie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i sprawdzenia terminarzu kolejnych spotkań.

Szkolenia Scrum – czym są?

Szkolenia Scrum przygotowują do pełnienia konkretnej roli w zespole realizującym projekt w oparciu o ten framework. Szkolenie Scrum dostarcza narzędzi, które można wykorzystać w pracy natychmiast. Wprowadzają uczestników w świat Agile i pozwala zrozumieć, czym jest transformacja Agile. Uczestnicy szkolenia Scrum poznają mindset niezbędny do zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia Scrum – cele

Wszystkie szkolenia Scrum umożliwiają poznanie i pełne zrozumienie filozofii Agile, a także zasad samego framework’u. Szkolenie Scrum przygotowuje do egzaminu, który pozwala zdobyć rozpoznawalny na świecie certyfikat. Szkolenia Scrum przybliżają narzędzia pracy warsztatowej, facylitacji, a także coachingu. Pozwalają zrozumieć i wypełniać przypisaną rolę w zespole Scrumowym.

Szkolenia Scrum – korzyści

Szkolenia Scrum pozwalają uczestnikom w przyszłości lepiej współpracować z klientem tak, aby angażować go w prace rozwojowe i dostarczać produkty spełniające potrzeby użytkowników. Zespoły pracujące na Scrum potrafią zwiększyć efektywność o 200%-400%. Poza zadowoleniem klienta i wydajnością zespołu, szkolenia Scrum i wdrożenie w życie wiedzy, której dostarczają, podnoszą satysfakcję z pracy samych zespołów.

Szkolenia Scrum – dla kogo?

W naszej ofercie znajdują się Scrum szkolenia, przygotowujące do pełnienia każdej z ról zdefiniowanej w Scrum. Skierowane są zarówno do tych, którzy chcą dołączyć do zespołów pracujących w oparciu o ten framework, jak i dla tych, którzy już zawodowo zajmują się Scrumem. Warto rozwijać się ciągle – to pozwala uniknąć rutyny. Pozwala spojrzeć z innej perspektywy na swoją pracę i postarać się udoskonalić to, co działa nieefektywnie. Zapraszamy serdecznie!