Nasze szkolenia:

Szkolenia DevOps 

DevOps (termin powstały z połączenia słów Development i Operations) to sposób organizacji działów IT, który łączy tworzenie oprogramowania (Dev) z operacjami technologii informatycznych (Ops). Celem DevOps jest skrócenie cyklu życia rozwoju systemu, przy jednoczesnym częstym dostarczaniu nowych wersji oprogramowania, w ścisłej zgodności z celami biznesowymi w szybszy, lepszy i oszczędniejszy sposób. Podejście DevOps opiera się na trzech krytycznych czynnikach sukcesu: zmianie kulturowej, doskonaleniu praktyk i procesów oraz wykorzystaniu technologii automatyzacji. DevOps zakłada wytwarzanie nowego oprogramowania w oparciu o szeroką perspektywę wizji produktu, bazuje na wiarygodnych danych branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji oraz monitoring procesu od wczesnego stadium powstawania produktu.

Szkolenia DevOps

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu i chcąc pomóc wszystkim zainteresowanym w zrozumieniu co to znaczy DevOps, jak powinna funkcjonować organizacja stosująca to podejście zarówno w obszarze technologii jak i w zarządzaniu, jak przeprowadzić organizację z tradycyjnego modelu do modelu DevOps, firma PeopleCert przygotowała szkolenia umożliwiające zdobycie niezbędnej wiedzy i potwierdzenie jej odpowiednimi certyfikatami. Podejście znane jako DevOps istnieje na rynku od ponad 10 lat. W tym czasie wiele się zmieniło zarówno w obszarze stosowanych technologii, zarządzania IT oraz w prowadzeniu biznesu. Szkolenia DevOps oferowane przez firmę PeopleCert uwzględniają nie tylko najnowsze trendy i rozwiązania takie jak zwinne zarządzanie w skali całej organizacji, optymalizacja procesów zgodnie z Lean, a także zarządzanie usługami zgodnie z ITILv4. Trudno będzie znaleźć inny produkt szkoleniowy na rynku, traktujący tematykę DevOps tak kompleksowo jak szkolenia firmy PeopleCert i równie aktualny i zgodny z obecnymi na rynku rozwiązaniami i trendami. Organizacją akredytującą nasze szkolenia DevOps jest PeopleCert.