The Phoenix Project® – Symulacja Online 

Coraz więcej zdalnych zespołów musi współpracować w międzynarodowych projektach. Zespoły zmagają się z brakiem narzędziami do współpracy i brakiem organizacji zadań. DevOps, Agile, Scrum to nowe sposoby pracy, które pomagają zespołom w planowaniu, wykonywaniu i oceny pracy. Symulacja biznesowa może być wyjątkowo skutecznym sposobem na połączenie zdobywania wiedzy i umiejętności. Symulacja The Phoenix Project® jest właśnie takim rozwiązaniem.

Opis scenariusza: 

 • Uczestnicy działają jako zespół pracujący dla Parts Unlimited, firmy produkującej i sprzedającej części samochodowe.
 • Firma boryka się z trudnościami finansowymi. „The Phoenix Project” jest ostatnią nadzieją, aby zwiększyć przychody ze sprzedaży i poprawić cenę akcji firmy.
 • Biznes i IT muszą współpracować, aby projekt zakończył się sukcesem.
 • Zespół musi wdrożyć zasady DevOps, aby pracować szybciej, taniej i efektywniej.
 • … oraz wspierać i umożliwiać biznesowi osiąganie celów.

Czy firma Parts Unlimited powstanie z przysłowiowych popiołów? 

Symulacja stworzona na podstawie książki Gene Kim, “The Phoenix Project”.
 

Cel szkolenia

EKSPLORUJ I POZNAWAJ ISTOTĘ DEVOPS.

Dowiedz się, jak pracować w zespołach zdalnych w ramach DevOps. 
Dowiedz się, jak możesz odnieść sukces z DevOps podczas pracy ze zdalnymi zespołami:
  • Jak wizualizować pracę?
  • Jak śledzić status i postępy?
  • Jak się uczyć i doskonalić?
  • Jak skutecznie się komunikować i współpracować?
  • Jak podejmować skuteczne decyzje?

Grupa docelowa

 • (Nowe) zespoły zdalne – mogą nauczyć się używać narzędzi, współpracować, komunikować się jako zespół.
 • Uczestnicy, którzy odbyli szkolenie z DevOps Fundamentals lub szkolenie
  DevOps Leadership – mogą nauczyć się stosować zasady DevOps
  w realnym życiu.
 • Zespoły, które chcą poprawić swój obecny sposób pracy poprzez refleksję
  i eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku.
 • Zespoły niezwiązane z IT, które chcą zrozumieć, jak działa DevOps i jak może to wpłynąć na ich organizacje i zespoły.
 

Zasady symulacji

 • 5-7 zdalnych uczestników.
 • Podczas symulacji korzysta się z narzędzi do komunikacji i współpracy online.
 • Trener udostępniania cyfrowe środowiska dla potrzeb uczenia się.

Wersja językowa

 • Symulacja: język angielski
 • Materiały edukacyjne: język angielski

Czas trwania symulacji

 • 1 dzień szkoleniowy
 • 4 sprinty podzielone na: 2 moduły po 3 godziny lub 3 moduły po 2 godziny
 • Godziny symulacji online 9:00 – 16:00

The Phoenix Project®

Symulacja obejmuje: