Facilitation™ Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Facylitacja to sposób pracy grupy lub zespołu, który można wykorzystać w wielu różnych obszarach działalności biznesowej, dla prowadzenia pojedynczych spotkań, ale także dla prowadzenia kompletnych procesów rozwojowych, złożonych i odpowiednio dobranych warsztatów. Szkolenie jest oparte o Model Iceberg, który naświetla różne poziomy dynamiki grupowej; ich zrozumienie oraz odpowiednie wykorzystanie jest kluczowe dla sukcesu pracy z grupą. Facylitacja jest bardzo wartościowa w kontekście projektowym, zarządzania zmianą oraz w procesach rozwoju organizacyjnego. Program szkolenia oferuje zestaw koncepcji, modeli, technik i narzędzi facylitacji, których poznanie pozwoli uczestnikom skutecznie projektować i prowadzić spotkania.

 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym. Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny, ćwiczenia w grupie oraz indywidualne.

Cel szkolenia

 • Poznanie facylitacji jako innego sposobu wspierania organizacji: coachingu, doradztwa i szkoleń.
 • Zrozumienie roli facylitatora i odróżnienie jej od roli lidera.
 • Przedstawienie Modelu Iceberg® i metod pracy facylitatora.
 • Opanowanie zestawu technik i narzędzi facylitacji.
 • Przygotowanie do egzaminu Facilitation™ Foundation.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy projektów
 • Managerowie zmiany
 • Analitycy biznesowi
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy
 • Osoby, które chcą zwiększyć efektywność pracy w grupach i zespołach

Facylitacja szkolenie – korzyści

 • Poznanie uwarunkowań pracy grupy, świadomość zachowań i procesów zachodzących podczas ich spotkań.
 • Poznanie praktycznych metod, narzędzia i techniki pracy z grupą.
 • Uzyskanie wiedzy, którą można natychmiast użyć w codziennej pracy.
 • Wzrost efektywności zespołów oraz skuteczności podejmowanych działań.
 • Skrócenie efektywnego czasu spotkań oraz poprawa jakości rezultatów.
 • Autonomizacja zespołów, wzmocnienie zdolności do osiągania konsensusu oraz poprawa relacji wewnątrz zespołów i pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi.

Facylitacja szkolenie – agenda

 1. Istota facylitacji
 2. Rozróżnienie pomiędzy zadaniem i procesem
 3. Rola i obowiązki lidera zadania
 4. Rola i obowiązki facylitatora
 5. Format w prowadzeniu spotkania
 6. Proces Iceberg® Model – metoda osiągania celów spotkań
 7. Przedstawienie dwóch kluczowych narzędzi i modeli: Model Feedback i SPO
 8. Narzędzia i techniki facylitatora: klastrowanie, łączenie, Poza Zakresem
 9. Przegląd Procesu Iceberg® – jak wyciągać wnioski ze spotkań
 10. Modele, techniki i narzędzia facylitatora: gromadzenia danych, priorytetyzacja, zaawansowane zbieranie danych, implementacja, planowanie spotkania
 11. Planowanie i budowanie agendy spotkania w odpowiedzi na potrzeby klienta i możliwości grupy
 12. Facylitacja warsztatu – kontrakt facylitatora z grupą
 13. Wskaźnik Osobowości Myersa-Briggsa
 14. Badanie Hamburg – założenia, które pomogą w zrozumieniu działań grupy
 15. Narzędzie SCA – jak skutecznie określić propozycje działania?
 16. Process Iceberg® Meeting Model
 17. Praktyczne przedstawienie modeli i narzędzi w pracy facylitatora
 18. Process Iceberg® Organisational Model, czyli jak zbadać skuteczność procesów w organizacji
 19. Profil efektywnego Facylitatora
 20. Egzamin Facilitation na poziomie Foundation

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub język angielski
 • Oficjalny podręcznik: języki polski lub angielski (PL – 110 zł, ENG – 500 zł)
 • Egzamin Facilitation Foundation nie jest w cenie szkolenia.

   

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut (dodatkowe 10 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu Facilitation Foundation konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec trzeciego dnia
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 15:00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00
 

Facilitation™ Foundation

 

 

 

 

 

 

szkolenie online

od 550 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo