Planowanie i monitorowanie projektów

Opis szkolenia 

Program szkolenia koncentruje się na tematyce planowania projektów, w szczególności na przełożeniu parametrów projektu na plan, formułowaniu zakresu projektu, tworzeniu podziału struktury produktu, struktury podziału prac, harmonogramowaniu z użyciem dedykowanego oprogramowania, oraz technikach monitorowania realizacji projektu. Szkolenie wprowadza elementy metodyczne i jest realizowane w dużej części w formie warsztatów; uczestnicy formułują założenia, struktury podziału prac oraz harmonogramy dla realnych lub fikcyjnych projektów.

 • Metody planowania i monitorowania mogą być wykorzystywane w projektach różnego typu i wielkości, z naciskiem na podejście tradycyjne.
 • Szkolenie jest na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia

 • Poznanie procesów planowania projektów, różnorodności i charakterystyki planów, relacji pomiędzy wymaganiami a zakresem projektu, technik tworzenia harmonogramów z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania oraz kontroli realizacji projektów.
 • Praktyczne przygotowanie do tworzenia struktury podziału prac oraz opartego o nią harmonogramowania.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie zespołów nadzorujących projekty
 • Członkowie zespołów wsparcia projektów

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie znaczenia kontekstu i kluczowych parametrów projektu dla planowania.
 • Poznanie metod i technik tworzenia elementów harmonogramu, które stanowią podstawę prowadzenia oraz monitorowania postępu prac projektowych.
 • Poznanie technik tworzenia struktury podziału produktu i prac oraz technik szacowania.
 • Praktyczne przygotowanie uczestników do planowania i nadzoru realizacji wszelkiego rodzaju projektów kaskadowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Agenda szkolenia

 1. Planowanie w cyklu życia projektu  
  Cykl życia projektu sekwencyjnego – podejście kaskadowe 
  Działania poprzedzające i następujące wobec planowania 
  Rodzaje i poziomy planów 
 2. Definiowanie zakresu projektu 
  Znaczenie parametrów projektu dla planowania 
  Specyfikacja wymagań dla produktu
  Planowanie oparte na produktach 
  Struktura podziału produktów/struktura podziału pracy 
 3. Harmonogramowanie 
  Typy harmonogramów 
  Metody sieciowe w planowaniu 
  Ścieżka krytyczna
  Zależności pomiędzy działaniami 
  Harmonogram Gantt’a – poziom produktu i poziom działań
 4. Szacowanie czasu i kosztów zadań 
  Metody szacowania 
  Szacowanie metodą PERT 
  Zasoby w projekcie 
  Alokacja zasobów 
  Bilansowanie zasobów 
 5. Monitorowanie i kontrola realizacji projektu 
  Monitorowanie harmonogramu projektu 
  Metoda wartości wypracowanej  

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00 

Planowanie

 

i monitorowanie projektów

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia: