Agile in HR – zwinny dział, zwinny Ty

Agile od dawna nie ogranicza się tylko do działów IT. Metodyki zwinne coraz częściej implementowane są w organizacjach reprezentujących różnorodne gałęzie biznesu. Jednak, żeby Agile przynosił oczekiwane rezultaty, musi zostać odpowiednio wdrożony. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa dział HR, który ma za zadanie  zrekrutowanie odpowiednich talentów dla zwinnych zespołów, a następnie wpływa na  ich rozwój i czuwa nad osiąganiem oczekiwanych rezultatów. Dział HR współpracujący ze zwinnymi działami sam musi stać się zwinny. Zespół HR musi rozumieć, czym jest zwinność i dostosować swoje praktyki do Agile Lifecycle. To szkolenie przedstawia Agile w dwóch perspektywach: Z jednej strony pozwoli uczestnikom stać się zwinnymi, z drugiej zaś pomoże zrozumieć, jakie są potrzeby innych zwinnych zespołów w organizacji. Uczestnicy  szkolenia dowiedzą się czym naprawdę jest Agile, jak wygląda praca zwinna, jak w sposób zwinny oceniać osiągnięcia zespołów Agile, a także jak je motywować. Szkolenie przygotuje osoby związane z HR do funkcjonowania w zwinnej organizacji oraz do pełnienia ważnej roli wsparcia w transformacji Agile w firmie.

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad i pryncypiów Agile.
 • Zrozumienie jak funkcjonują zespoły zwinne.
 • Poznanie narzędzi możliwych do wykorzystania przez dział HR
 • Poznanie zwinnego procesu rekrutacyjnego i technik, które można podczas niego wykorzystać.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej zdiagnozować Agile  “mindset” u kandydata.
 • Wiedza na temat roli HR w zwinnej organizacji oraz w procesie transformacji.

Grupa docelowa

 • osoby pracujące w dziale HR
 • HR Business Partner
 • rekruterzy

Korzyści ze szkolenia 

 • Lepsza współpraca z zespołami dostarczającymi produkty w oparciu o metodyki zwinne.
 • Dostosowanie systemu motywacyjnego i premiowego do potrzeb zespołów zwinnych.
 • Pełne wykorzystanie potencjału pracowników poprzez lepsze  dostosowywanie ścieżki kariery do konkretnych osób.
 • Budowanie spójnych zespołów dobrze ze sobą współpracujących.
 • Podniesienie efektywności działów HR.
 • Przyspieszenie procesu transformacji poprzez wykorzystanie działu HR jako wsparcia we wdrażaniu Agile.
 • Miarodajna ocena pracowników zwinnych.
 • Podniesienie satysfakcji klientów z dostarczanych produktów.

Agenda szkolenia 

 1. Wprowadzenie
  Czym jest Agile?
  Pryncypia i wartości Agile
  Czym są zwinne zespoły
 2. Agile HR Manifesto
 3. Jak wygląda Agile Lifecycle?
  Planowanie
  Zarządzanie zakresem
  Realizacja
  Stand-up
  Retrospektywa
  Iteracja
 4. Przykładowe techniki i podejścia zwinne, które możne wykorzystać w HR
  Scrum
  Kanban
  Limit Work in Progress
  Agile PM
  Storytelling
 5. Zwinne podejście w procesie rekrutacyjnym
  Zwinne planowanie
  Po czym poznać zwinnego kandydata?
  Zwinna rekrutacja i zwinny rekruter
 6. Zwinny dział HR
  Komunikacja
  Współpraca
  Role w zespole Agile
 7. Samoorganizacja
 8. Empowerment
 9. Mapy osobowości
 10. Rola Działu HR w zwinnej transformacji
 11. Wsparcie dla zespołów zwinnych
 12. Performance Management
 13. Ambasadorzy zmian
 14. Zwinne motywowanie
 15. System premiowy dla zwinnych zespołów
 16. Metody skalowania Agile dla dużych organizacji

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia online 9.00 – 15.00 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 

Agile in HR

 

 

Dodatkowo

Zarządzanie Projektami i Procesami: PRINCE2, AgilePM, ITIL, SCRUM, DevOps, Lean Six Sigma, PMI