Nasze szkolenia:

Co to jest PRINCE2®?

Projects in Controlled Environments PRINCE2®6th Edition) to szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami, która w spójny i precyzyjny sposób układa proces zarządzania projektem, wspomaga kierowników i zespoły projektowe. Metodyka PRINCE2® osadzona jest na jasnych zasadach, które mimo że niezbędne, są często pomijane w codziennej pracy. Metodyka jest wyposażona w zestaw tematów oraz procesów, które pomagają kierownikowi projektu znacząco zwiększyć szanse na sukces projektu. PRINCE2® dostarcza również rozbudowany katalog narzędzi zarządczych wraz z sugerowaną zawartością.

PRINCE2® – opis metodyki

PRINCE2® 6th Edition dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem i może być wykorzystywany w projektach różnego typu i wielkości.

Podstawowe założenia PRINCE2®

Ta metodyka definiuje uniwersalną terminologię, obowiązki i role w zespole projektowym. Opisuje poszczególne etapy realizacji projektu od planowania, poprzez kontrolowane sterowanie, aż do zakończenia projektu. Projekt w metodyce PRINCE2® rozpisany jest na poszczególne procesy:

  • Strategiczne zarządzanie projektem (ZS)
  • Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu (PP)
  • Inicjowanie projektu (IP)
  • Sterowanie Etapem (SE)
  • Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP)
  • Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE)
  • Zamykanie Projektu (ZP)

Działanie w oparciu o powyższe procesy pomagają kontrolować i odpowiednio zarządzać poszczególnymi zadaniami w projekcie.

PRINCE2® przykłada dużą wagę również do zagrożeń projektu. Poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem zwiększa szanse na sukces projektu. Stosowany w PRINCE2® dziennik pomaga zespołowi uczyć się na błędach i wyciągać z nich wnioski przydatne przy realizacji kolejnych projektów.

Poziomy PRINCE2®: Foundation i Practitoner

Pierwszy poziom certyfikacji dostarcza wiedzy na temat pojęć stosowanych w metodyce oraz odpowiedniego ich zrozumienia.

Szkolenia z zakresu PRINCE2® Foundation skierowane są do osób pełniących role w zespole projektowym oraz osób pełniących role w zespole zarządzania.

Podczas egzaminu PRINCE2® Practitioner sprawdzana jest nie tylko znajomość zasad i pojęć, ale także oceny zastosowania. Egzamin oparty jest na praktycznym scenariuszu. Doświadczenie w zarządzaniu projektami nie jest wymagane.

Zapraszamy na nasze szkolenia PRINCE2®.