DTMethod® Foundation
Szkolenie akredytowane z egzaminem

DTMethod, to kompletna metodyka, która zawiera praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego wykorzystania Design Thinking w codziennej pracy projektowej. 

Została oparta na 3 filarach: 

 

 • DTModel – ustrukturyzowane fazy procesu Design Thinking (eksploracyjna, kreatywna, konstrukcyjna), które pozwalają na iteracyjne projektowanie rozwiązania.
 • DTTools – sprawdzone narzędzia, które usprawniają proces generowania innowacyjnych pomysłów.
 • DTRules&Roles – zbiór zasad, które pomagają przejść przez proces opisany w DTModel. Ich zastosowanie gwarantuje opracowanie rozwiązań w określonym czasie. 
   

Metodyka DTMethod ma na celu wsparcie organizacji w projektowaniu usług i produktów, a także pomaga w sprostaniu wewnętrznym wyzwaniom strategicznym i biznesowym.  

DTMethod Foundation to intensywne warsztaty, które pozwalają nie tylko poznać, ale również doświadczyć i zrozumieć metodę Design Thinking. 

Szkolenie DTMethod Foundation zawiera praktyczne wskazówki, dzięki którym w prosty sposób można włączyć Design Thinking do codziennej działalności organizacji i zintegrować z dowolnym systemem zarządzania projektami i zmianami.  

Szkolenie to polecane jest w szczególności organizacjom, które na co dzień mierzą się ze złożonymi problemami, wymagającymi analizy wielu czynników i różnych punktów widzenia. 

Cel szkolenia

 • zrozumienie czym jest i jak przebiega proces Design Thinking, 
 • poznanie i przetestowanie DTTools – sprawdzonych narzędzi, których zadaniem jest wspieranie procesu kreatywnego,
 • zrozumienie DTRules – zasad, dzięki którym można skutecznie prowadzić proces Design Thinking w dowolnej organizacji, 
 • poznanie DTRoles – ról poszczególnych członków DTZespołu oraz przypisanej im odpowiedzialności,
 • przygotowanie do egzaminu DTMethod® Foundation.

Grupa docelowa

Szkolenie i certyfikacja DTMethod dedykowane są w szczególności osobom, które pełnią następujące role w organizacjach:

 • Menadżerowie projektu  
 • SCRUM Masterzy i Product Ownerzy 
 • Agenci zmiany 
 • Twórcy produktów (developerzy) 
 • Facylitatorzy 
 • Managerowie zmiany 
 • Członkowie zespołów projektowych, 
 • Osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów, 
 • Członkowie zespołów ciągłego doskonalenia, 
 • Top Management i osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii organizacji
 • Trenerzy
 • Moderatorzy 

 

Korzyści ze szkolenia 

 • Poznanie struktury DTMethod i przygotowanie do efektywnej pracy w trakcie warsztatów DTMethod 
 • Umiejętność wykorzystania DTModelu do zaplanowania i  przeprowadzenia procesu Design Thinking.
 

Agenda szkolenia 

 • Wprowadzenie do Design Thinking 
 • Wprowadzenie do DTMethod® 
 • Część warsztatowa 1: rozpoczęcie procesu DTMethod® i faza eksploracyjna 
 • Badania interesariuszy: wywiady, ankiety, obserwacje 
 • Desk research 
 • Zaplanowanie badań Interesariuszy 
 • Część warsztatowa 2: faza eksploracyjna 
 • Przebieg fazy eksploracyjnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza eksploracyjna 
 • Część warsztatowa 3: faza kreatywna 
 • Przebieg fazy kreatywnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza kreatywna
 • Egzamin próbny DTMethod® Foundation 
 • Część warsztatowa 4: faza konstrukcyjna 
 • Przebieg fazy konstrukcyjnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza kreatywna 
 • Podsumowanie DTMethod® 
 • Egzamin DTMethod® Foundation

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski 
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski 
 • Egzamin: język polski lub język angielski 
 • Egzamin DTMethod Foundation – nieobowiązkowy, płatny osobno

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec trzeciego dnia 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00 
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00 

 
 

DTMethod® Foundation

800 PLN netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo

 

 

 

 

 

 

 międzynarodowy egzamin – 1000 zł netto