DTMethod® Foundation
Szkolenie akredytowane z egzaminem

DTMethod to kompletna metodyka, która zawiera praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego wykorzystania Design Thinking w codziennej pracy projektowej.

 

Została oparta na 3 filarach:

 • DTModel – ustrukturyzowane fazy procesu Design Thinking (eksploracyjna, kreatywna, konstrukcyjna), które pozwalają na iteracyjne projektowanie rozwiązania.
 • DTTools – sprawdzone narzędzia, które usprawniają proces generowania innowacyjnych pomysłów.
 • DTRules&Roles – zbiór zasad, które pomagają przejść przez proces opisany w DTModel. Ich zastosowanie gwarantuje opracowanie rozwiązań w określonym czasie.

DTMethod Foundation to intensywne warsztaty, które pozwalają nie tylko poznać, ale również doświadczyć i zrozumieć metodę Design Thinking.

 

Metodyka DTMethod ma na celu wsparcie organizacji w projektowaniu usług i produktów, a także pomaga w sprostaniu wewnętrznym wyzwaniom strategicznym i biznesowym. 

 

 

Szkolenie DTMethod Foundation zawiera praktyczne wskazówki, dzięki którym w prosty sposób można włączyć Design Thinking do codziennej działalności organizacji i zintegrować z dowolnym systemem zarządzania projektami i zmianami.

 

 

Szkolenie to polecane jest w szczególności organizacjom, które na co dzień mierzą się ze złożonymi problemami, wymagającymi analizy wielu czynników i różnych punktów widzenia.

 

Cel szkolenia

 • Zrozumienie czym jest i jak przebiega proces Design Thinking,
 • Poznanie i przetestowanie DTTools – sprawdzonych narzędzi, których zadaniem jest wspieranie procesu kreatywnego,
 • Zrozumienie DTRules – zasad, dzięki którym można skutecznie prowadzić proces Design Thinking w dowolnej organizacji,
 • Poznanie DTRoles – ról poszczególnych członków DTZespołu oraz przypisanej im odpowiedzialności,
 • Przygotowanie do egzaminu DTMethod® Foundation.

Grupa docelowa

Szkolenie i certyfikacja DTMethod dedykowane są w szczególności osobom, które pełnią następujące role w organizacjach:

 • Menadżerowie projektu
 • SCRUM Masterzy i Product Ownerzy
 • Agenci zmiany
 • Twórcy produktów (developerzy)
 • Facylitatorzy
 • Managerowie zmiany
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów,
 • Członkowie zespołów ciągłego doskonalenia,
 • Top Management i osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii organizacji,
 • Trenerzy,
 • Moderatorzy.

Korzyści ze szkolenia 

 • Poznanie struktury DTMethod i przygotowanie do efektywnej pracy w trakcie warsztatów DTMethod,
 • Umiejętność wykorzystania DTModelu do zaplanowania i  przeprowadzenia procesu Design Thinking.

Agenda szkolenia 

 • Wprowadzenie do Design Thinking
 • Wprowadzenie do DTMethod®
 • Część warsztatowa 1: rozpoczęcie procesu DTMethod® i faza eksploracyjna
  – Badania interesariuszy: wywiady, ankiety, obserwacje
  – Desk research
  – Zaplanowanie badań Interesariuszy
 • Część warsztatowa 2: faza eksploracyjna
  – Przebieg fazy eksploracyjnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza eksploracyjna
 • Część warsztatowa 3: faza kreatywna 
  – Przebieg fazy kreatywnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza kreatywna
 • Egzamin próbny DTMethod® Foundation
 • Część warsztatowa 4: faza konstrukcyjna 
  – Przebieg fazy konstrukcyjnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza konstrukcyjna
 • Część warsztatowa 5: faza konstrukcyjna (cd.)
 • Podsumowanie DTMethod®
 •  Egzamin DTMethod® Foundation

   

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski lub angielski
 • Egzamin DTMethod Foundation – nieobowiązkowy, płatny osobno

Certyfikacja

 • Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 65%, czyli co najmniej 33 punktów,
 • Egzamin trwa 40 minut,
 • Język egzaminu: polski lub angielski,
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Czas trwania szkolenia

3 dni szkoleniowe, obejmujące egzamin pod koniec trzeciego dnia

Standardowe godziny szkolenia online: 9.00 –16:00

Standardowe godziny szkolenia stacjonarnego: 09:00–17:00

 

 

 

 

 

DTMethod® Foundation

wycena indywidualna

W cenie szkolenia:

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo: 

 

 

 

 

 

 międzynarodowy egzamin