Scrum Developer

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Professional Scrum Developer I

Opis szkolenia 

Szkolenie prezentuje perspektywy zarządzania zespołami projektowymi w oparciu o Scrum i przygotowanie do pełnienia jednej z kluczowych ról – Scrum Developer. Scrum jest jednym z najbardziej popularnych podejść zwinnych. Podejście to w odróżnieniu od metodyk tradycyjnych koncentruje się na częstszym dostarczaniu wartości dla Klienta, co istotnie wpływa na jakość współpracy. Scrum Developer dostarcza rozwiązania i produkty zgodne z potrzebami Klienta, dba o jakość, wartość biznesową oraz ciągłe doskonalenie efektywności. Integralną częścią szkolenia jest test przygotowujący do egzaminu Professional Scrum Developer oraz warsztaty z wybranych technik pracy warsztatowej. Z badań rynkowych wynika, że skuteczność projektów, jak i ich użyteczność w metodykach zwinnych znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym.

Scrum umożliwia:

 • podniesienie poziomu satysfakcji Klientów,
 • podniesienie jakości dostarczanych rozwiązań,
 • wzrost wydajności zespołów wytwórczych,
 • realizacje projektów w określonym terminie,
 • obniżenie TCO,
 • podniesienie użyteczności funkcji w oferowanych rozwiązaniach.

Cel szkolenia

 • Pełne zrozumienie podstaw Scrum i filozofii Agile.
 • Poznanie technik i narzędzi pracy warsztatowej oraz aspektów związanych z definiowaniem wartości biznesowej, jakości, które pozwolą efektywnie dostarczać rozwiązania zgodne z potrzebami klienta i podnosić efektywność zespołów.
 • Przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Developer I.

Grupa docelowa

 • Uczestnicy procesów wytwórczych i produkcyjnych
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do roli Scrum Developer

Korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie satysfakcji Klienta poprzez: częstsze dostarczanie rozwiązań, włączenie Klienta w proces tworzenia, gwarancję koncentracji na priorytetach Klienta, podniesienie poziomu użyteczności funkcji w dostarzanych rozwiązaniach.
 • Obniżenie kosztów utrzymania poprzez mniejsze TCO, wynikające z wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań i częste testowanie.
 • Podniesienie wydajności zespołów wytwarzających rozwiązania o 200 – 400% w stosunku do wydajności startowej.
 • Przygotowanie do certyfikacji Professional Scrum Developer I.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie 
  Podejście tradycyjne i zwinne
  Filozofia Agile
 2. Podstawy Scrum:
  Filary Scrum
  Wartości Scrum
  Role w Scrum: Scrum Master, Product Owner, Development Team
  Zdarzenia i proces w Scrum: Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Scrum
  Artefakty w Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
 3. Praca z wymaganiami – role, „user story”, kryteria akceptacji, Definition of Done
 4. Development team „toolbox”:
  Sprint Backlog – definiowanie celów i zadań w Sprint
  Planning poker i velocity – szacowanie w Scrum
  Planowanie i kontrola jakości 
  Test driven development
  Dobre praktyki: 
  Ciągła integracja
  Techniki tworzenia czystego kodu obiektowego
  Refaktoryzacja
  Narzędzia w codziennej pracy dewelopera (systemy kontroli wersji, automatyzacja)
  Warsztat „od wizji do rozwiązania” –  definiowanie i dekompozycja „user story”, 
  planowanie Sprint i definiowanie przyrostu
 5. Testy próbne Professional Scrum Developer I

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język angielski
 • Oficjalny podręcznik: 30 języków (www.scrumguides.org/index.html)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy jedno i wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie 64 punkty z 80 (tj. 80%)
 • Egzamin nie jest w cenie szkolenia, koszt 900 zł

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

Scrum Developer

od 1500 zł

netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo