Agile w Działach Sprzedaży

Program szkolenia powstał jako odpowiedź na problemy, które napotyka coraz więcej zespołów sprzedażowych. Wielu z naszych Klientów potwierdza, że plany sprzedażowe ustalane długoterminowo często trzeba zmieniać już po krótkich odcinkach czasu. W innym wypadku są one po prostu nie przystające do błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Sprzedaż zmienia się nie tylko na poziomie strategicznym, ale także operacyjnym. Inaczej wyglądają dziś rozmowy sprzedażowe i inne są oczekiwania klienta, który jest świadomym podmiotem, bombardowanym ofertami i zanurzonym w szumie informacyjnym. Klienci jak nigdy szukają dziś wiarygodnych dostawców, którzy są ekspertami      w swojej branży.

Odnalezienie się w nowej rzeczywistości wymaga zrozumienia zmian zachodzących wokół i dostosowania do nich procesu sprzedaży. To szkolenie kompleksowo przygotuje uczestników do realizowania efektywnej sprzedaży w rzeczywistości, gdy rynek, oferta konkurencji oraz oczekiwania Klientów potrafią zmieniać się z miesiąca na miesiąc.

Cel szkolenia

 • Przedstawienie zwinnego sposobu pracy.
 • Zmiana sposobu sprzedaży z liniowego na dostosowany do rynku i jego realiów.
 • Zwiększenie adaptacyjności zespołów sprzedażowych.
 • Zmiana organizacji pracy zespołów sprzedażowych.
 • Zmiana zasad współpracy na linii sprzedaż – marketing.
 • Poznanie  procesu SCRUM oraz innych technik zwinnych.
 • Zbudowanie zdolności do testowania, eksperymentowania i adaptacji procesu.
Grupa docelowa
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy ds. Sprzedaży
 • Osoby odpowiedzialne za sprzedaż B2B w Organizacjach
 • Pracownicy Działu Marketingu
 • Wszystkie osoby zainteresowane dostosowaniem procesu sprzedaży do zmieniającego się otoczenia

Korzyści ze szkolenia

 • Umiejętność funkcjonowania w świecie VUCA – szybkie dostosowywanie się do zmieniającego się rynku.
 • Eliminacja zbędnych działań na rzecz zwiększenia efektywności.
 • Zwiększenie liczby konwersji i podniesienie poziomu sprzedaży.
 • Wykorzystanie w pełni efektywności członków Zespołów Sprzedażowych.
 • Tworzenie produktów i usług lepiej odpowiadającym potrzebom klienta.
 • Podniesienie poziomu satysfakcji klientów.
 • Stworzenie bardziej motywującego modelu wynagrodzeń.
 • Zwiększenie efektywności zespołu.
 • Poprawa przepływu informacji wewnątrz  zespołu sprzedażowego  i pomiędzy zespołem sprzedażowym a innymi działami.

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
  Czym jest Agile i jakie jego pochodzenie
  Pryncypia i wartości Agile
 2. Narzędzia i techniki i różne podejścia zwinne
  Scrum
  Kanban
  Lean
 3. Wykorzystanie podejścia Scrum w sprzedaży
  Role w w Scrumie:
           Prodct Owner
           Scrum Master
           Zespół 
  Budowanie Backlogu dla Sprintu
  Planowanie Sprintu
  Tablice Kanban
  Wspólnota zespołu zamiast pracy indywidualnej
  Transparentność
  Ocena sprintu bez produktu materialnego
            Storytelling jako sposób prezentacji działań
           Wykorzystanie wniosków i informacji od klientów w działach developmentu
 4. Zwinna sprzedaż
 5. Koncentracja na kliencie jako podstawa metodyk sprzedażowych
  Nieliniowy sposób kupowania – wady lejka sprzedażowego
  Grupa zakupowa zamiast pojedynczego klienta
  Zanim złożysz ofertę
  Od sprzedaży do doradcy klienta
  „Ultracontent” wykorzystywany w sprzedaży
 6. Organizacja pracy
  Less is Better – redukcja niepotrzebnych zadań
  Budowanie odpowiedzialności
  Eksperymentowanie w sprzedaży
  Odpowiedzialność za produkt buduje zaangażowanie
  Zmiana sposobu wynagradzania zespołów sprzedażowych
 7. Współpraca i komunikacja
  Analiza Interesariuszy sprzedaży w Organizacji
  Nowa organizacja współpracy marketingu i sprzedaży
  Wspólna definicja lead’u dla marketingu i sprzedaży

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 15:00

Agile w Działach Sprzedaży

W cenie szkolenia:

Dodatkowo