Zarządzanie Zespołem Macierzowym

Szkolenie “Zarządzanie Zespołem Macierzowym” skupia się na doskonaleniu umiejętności menedżerów w efektywnym zarządzaniu zespołami, które funkcjonują w strukturze macierzowej. W organizacjach, gdzie istnieje struktura macierzowa, pracownicy często raportują do wielu przełożonych, co stwarza unikalne wyzwania zarządzania. W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe wyzwania zarówno z perspektywy menadżera jak i zespołu oraz dobre praktyki służące efektywnej pracy zespołu macierzowego. 

Cel szkolenia

 • Wzmocnienie skuteczności egzekwowania realizacji celów i zadań, pomimo braku formalnej podległości.  
 • Wsparcie rozwijania motywacji i zaangażowania członków zespołu, tak aby ceł kierownika stał się też ich celem.  
 • Utrwalenie wzmacniających rozmów z umiejętnym rozpracowaniem przekonań ograniczających dotyczących pracy projektowej

Grupa docelowa

 • Menedżerowie na różnych szczeblach hierarchii w organizacjach funkcjonujących w strukturze macierzowej.
 • Specjaliści ds. zarządzania projektami.
 • Kadra kierownicza zainteresowana efektywnym zarządzaniem zespołem w skomplikowanych strukturach organizacyjnych.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołem w strukturze macierzowej.
 • Zwiększenie efektywności w komunikacji i współpracy w ramach zespołu oraz między różnymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Poznanie najlepszych praktyk i narzędzi wspierających zarządzanie w środowisku macierzowym.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wyzwań i możliwości związanych z zarządzaniem zespołem w strukturze macierzowej.

Agenda szkolenia

MODUŁ I – ZARZĄDZANIE MACIERZOWE

 • Specyfika zarządzania macierzowego: szanse i trudności
 • Dobre praktyki rytmów zarządczych w strukturze niehierarchicznej
 • Matryca spotkań zespołowych: spotkania operacyjne i relacyjne
 • Asynchroniczność vs synchroniczność

 

MODUŁ II – EFEKTYWNE WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Budowanie autorytetu kierownika w zespole macierzowym
 • Komunikowanie zasad współpracy w relacji z danym kierownikiem „expose kierownika”
 • Jak komunikować trudne decyzje, aby zwiększyć szanse ich akceptacji
 • Kluczowe zasady komunikowania się z zespołem macierzowym „All in the same time”, etc
 • Reagowanie na oczekiwania członków zespołu – matryca zasoby vs trudność
 • Wzmacnianie postawy proaktywnej wśród członków zespołu na bazie koncepcji Management 3.0
 • Rozmowa o satysfakcji, czyli spotkania O2O
 • Bariery w efektywnej pracy zespołowej: FOMO, otwarte pętle, wielozadaniowość, prokrastynacja

 

MODUŁ III– MOTYWOWANE CZŁONKÓW ZESPOŁU MACIERZOWEGO

 • Wzmacnianie motywacji wewnętrznej członków zespołu (Management 3.0)
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – model PEAK
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych – model DILTS
 • Docenianie uczestników: ich wiedzy, doświadczenia, wysiłku który wkładają w wykonywanie zadań

 

MODUŁ IV– TRUDNE SYTUACJE WE WSPÓŁPRACY W PRACY ZESPOŁOWEJ

  • Radzenie sobie z przekonaniami członków zespołu – model PAW
  • Egzekwowanie ustaleń
  • Radzenie sobie z narzekaniem członków zespołu
  • Algorytm rozmowy diagnozującej problem
  • Algorytm rozmowy z zastosowaniem sankcji

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe 
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 16.00 

Zarządzanie Zespołem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Macierzowym

 

 

 

 

 

 

1700 zł netto

W cenie szkolenia:

Dodatkowo