PRINCE2® 6th edition Practitioner – szkolenie akredytowane z egzaminem 

Opis szkolenia 

 Szkolenie na poziomie Practitioner jest oparte na praktycznych przykładach z życia projektu.

 • Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym i wymaga wiedzy na poziomie Foundation, potwierdzonej certyfikatem PRINCE2® 6th edition Foundation.
 • Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz case study.
 • Zalecany jest zakup oficjalnego podręcznika.

Cel szkolenia

 • Pozyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2 6th edition.
 • Uzyskanie certyfikatu PRINCE2® 6th edition Practitioner.

Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające projektami
 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy biur zarządzania projektami i innych struktur wsparcia projektów
 • Posiadacze certyfikatu PRINCE2® 6th edition Foundation, PMP®, CAPM® lub IPMA® (A,B,C,D)

Korzyści ze szkolenia

 • Zgłębienie powszechnie stosowanej i sprawdzonej metodyki zarządzania projektami.
 • Zgłębienie wiedzy na temat poszczególnych etapów projektu w ujęciu PRINCE2® 6th edition oraz działań podejmowanych w obrębie tych etapów.
 • Zdobycie umiejętności poruszania się praktycznego wśród tematów i procesów PRINCE2®6th edition .
 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznego skalowania oraz dostosowania metodyki PRINCE2® do projektów o różnej wielkości i w różnych branżach.
 • Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® 6th edition Practitioner. Będzie on potwierdzeniem nabytych umiejętności i poszerzonego zakresu wiedzy o zarządzaniu projektami, zwiększającym atrakcyjność na rynku pracy. Certyfikat PRINCE2 6th edition Practitioner może przyczynić się do rozwoju kariery analityka biznesowego, Project Managera czy specjalisty zajmującego się ryzykiem w firmie.

Agenda szkolenia

1. Powtórzenie głównych elementów z metodyki PRINCE2® 6th edition.

2. Omówienie struktury egzaminu PRINCE2® 6th edition Practitioner
3. Omówienie tematów i procesów na przykładzie case study
     Temat: Uzasadnienie Biznesowe
     Temat: Organizacja Temat: Jakość
     Temat: Plany Temat: Ryzyko
     Temat: Zmiana
     Temat: Postępy
     Proces: Przygotowanie Projektu
     Proces: Inicjowanie Projektu
     Proces: Sterowanie Etapem
     Proces: Zarządzanie Końcem Etapu
     Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem
     Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów

4. Omówienie egzaminu próbnego
5. Egzamin PRINCE2® 6th edition na poziomie Practitioner

Wersja językowa

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
 • Egzamin: język polski, angielski i inne
 • Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (cena 400 zł)

Certyfikacja – informacja o egzaminie

 • Egzamin testowy wielokrotnego wyboru, składający się z 68 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 2,5 godziny – 150 minut (dodatkowe 30 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 38 punktów z 68 (tj. 55%)
 • Egzamin odbywa się w formule open book (tylko z oficjalnym podręcznikiem PRINCE2®6th edition)
 • Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® 6th edition Foundation
 • Egzamin PRINCE2® 6th edition Practitioner nie jest w cenie szkolenia. Egzamin jest obowiązkowy. Koszt egzaminu – 1100 zł netto.

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00 (egzamin podczas szkolenia)
 • Godziny szkolenia online 9:00 – 16:00 (egzamin poza godzinami szkolenia)

PRINCE2® 6th edition

Practitioner

od 600 zł

netto

szkolenie online

W cenie szkolenia:

Dodatkowo