Zarządzanie zespołem rozproszonym – efektywne wykorzystanie narzędzi do pracy zdalnej

 

Opis szkolenia 

W ramach tego szkolenia poznasz techniki, narzędzia i metody, które usprawnią Twoją pracę w dynamicznym środowisku rozproszonym. Szkolenie ukierunkowane jest na poznanie praktycznych elementów, które w bardzo prosty sposób pomagają zwiększyć efektywność spotkań.

Szkolenie jest oparte o formę warsztatową, włączając w to:

 • ćwiczenia, które pozwalają na przetestowanie narzędzi w praktyce
 • rzeczywiste przykłady z istniejących organizacji
 • elementy prowadzenia spotkania, które ukazują facylitację z wykorzystaniem poznanych podczas szkolenia technik

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy oraz umiejętności pracy z zespołami rozproszonymi w kontekście facylitacji spotkań zdalnych.
 • Budowania relacji na odległość.

Grupa docelowa

 • Osoby pracujące w zespołach rozproszonych.
 • Liderami, managerowie zespołów rozproszonych.
 • Osoby często prowadzące spotkania zdalne.
 • Osoby, które mają za zadanie budować zaangażowanie i współpracę w zespołach rozproszonych.

Korzyści ze szkolenia

 • Nauczysz się jak efektywnie poprowadzić spotkanie zdalne.
 • Poznasz techniki i narzędzia, które będą angażować wszystkich podczas spotkania.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi IT, które wspierają komunikację w zespołach rozproszonych oraz dowiesz się, jak z nich korzystać.

Agenda szkolenia

1. Charakterystyka zespołów rozproszonych

 • struktury zespołów rozproszonych
 • rola i wyzwania managera zespołu rozproszonego
 • różnice we współpracy pomiędzy zespołami rozproszonymi a stacjonarnymi

2. Facylitacja spotkań zdalnych

 • optymalizacja procesu organizacji i tworzenia agendy spotkań zdalnych
 • metody angażowania uczestników spotkań zdalnych
 • przełamywanie barier podczas spotkania
 • techniki i narzędzia facylitacji spotkań zdalnych
 • sposoby moderacji dyskusji
 • budowanie zaangażowania przed i po spotkaniu
 • wdrażanie ogólnofirmowych zasad prowadzenia spotkań zdalnych

3. Efektywne wykorzystanie narzędzi do zdalnej komunikacji

 • przedstawienie skutecznych narzędzi do zdalnej komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
 • wprowadzanie zmiany – w jaki sposób zaimplementować narzędzia w organizacji

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski lub angielski
 • Materiały edukacyjne: język polski lub angielski

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień szkoleniowy (8h)
 • Godziny szkolenia stacjonarnego 9.00 – 17.00

Zalecenia do szkolenia online

 • Komputer z kamerą (zalecane jest, by kamera była włączona przez cały czas trwania szkolenia)
 • Ciche miejsce, by móc skupić się jedynie na szkoleniu 🙂


Zespoły rozproszone

Wycena indywidualna

W cenie szkolenia: