Wprowadzenie do Jira – efektywne wykorzystanie narzędzia w organizacji

Opis szkolenia 

Szkolenie będzie łączyło skondensowaną wiedzę teoretyczną z nauką praktyczną przy wykorzystaniu aplikacji Jira. Praca na narzędziu pod opieką doświadczonego trenera pozwoli uczestnikom zdobyć i utrwalić nowe umiejętności.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają aplikację Jira i będą potrafili wykorzystać ją  w codziennej pracy w organizacji.  Dzięki znajomości jej funkcjonalności będą w stanie dostosować ją do potrzeb indywidualnych w zgodzie z wymaganiami i procesami obowiązującymi w firmie.

Program szkolenia

  • Co to jest Jira – podstawowe informacje o działaniu systemu
    • Czym jest Jira?
    • Podstawowe definicje
    • Schematy uprawnień
    • Dodawanie nowego projektu
    • Grupy i role w projekcie
    • Różnica między grupą a rolą w projekcie
    • Praca w środowisku Agile (Kanban, Scrum, inne)
    • Tworzenie i konfiguracja pulpitów
    • Dashboard projektu
  • Obsługa zgłoszeń
    • Rodzaje zgłoszeń
    • Dodawanie zgłoszenia
    • Relacje zgłoszeń
    • Priorytety
  • Tworzenie boardu
    • Tworzenie i konfiguracja
    • Dodawanie filtrów wyszukiwania
  • Wyszukiwanie podstawowe
    • Filtrowanie zgłoszeń
    • Zapisywanie filtrów wyszukiwani
    • Ustawienia prywatności dla filtrów
  • Wyszukiwanie zadań za pomocą Jira Query Language (JQL)
    • Omówienie składni JQLa
    • Przykładowe zapytania
    • Wizualizacja danych
  • Jira workflow
    • Co to jest workflow?
    • Konfiguracja, edycja i dobre praktyki przepływów pracy
    • Najczęstsze błędy w konfiguracji workflow
  • Raporty w projektach

Czas trwania szkolenia

  • 1 dzień szkoleniowy 
  • Godziny szkolenia stacjonarnego oraz online 9.00 – 16.00

Jira – efektywne wykorzystanie

w organizacji

W cenie szkolenia: